Gemeente Bergen op Zoom trekt zich vooralsnog niets aan van rechtszaak Slijtersunie

BERGEN OP ZOOM / DEN HAAG – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten moest in juli voor de Haagse rechtbank verschijnen vanwege het zogeheten 'blurring experiment'. Deze landelijke proef moet ik kaart brengen in hoeverre het voor de noodlijdende detailhandel een boost is als er ook eens een drankje mag worden geserveerd of verkocht. De Slijtersunie vocht die regeling aan.

Overigens geldt 'blurring' ook andersom en niet alleen voor de detailhandel. Een restaurant moet volgens het experiment ook bijvoorbeeld de schilderijen aan de muur mogen verkopen en een slijter moet glaswerk mogen aanbieden, zoals een modezaak best een wijntje moet kunnen serveren als een klant uitgebreid komt passen. Ook een koffiebar die tevens een likeurtje schenkt moet kunnen bijvoorbeeld.

Het lijkt zo logisch maar is het niet. Het mag officieel nergens in Nederland. Op enkele bedrijven na, in een aantal gemeenten, die meedoen aan het blurring experiment dat nog tot eind van 2016 duurt. En ook zij dienen aan strenge regels te voldoen. Desondanks blijkbaar tot groot ongenoegen van een aantal slijters. Hun unie stapte naar het gerecht.

Experiment eerst niet, vervolgens wél onwettig

Gemeentes moeten zich aan de Drank- en Horecawet houden, vinden de slijters.De rechter vond echter dat de Slijtersunie niet voldoende aannemelijk kon maken dat dit experiment onwettig zou zijn. Daarop reageerde de belangenorganisatie met een kort geding waarin ze de gemeente Nieuwegein daagde en deze keer werden de slijters in het gelijk gesteld. Die gemeente moet van de rechter opnieuw naar haar besluit kijken en de wet handhaven, zo was het oordeel. Met als kanttekening dat de gemeente vergunningverlener, toezichthouder en handhaver is, maar dat het de nationale wetgever is die over de regels gaat.

Toch verder met experiment

Diverse gemeentes, ook in Noord-Brabant, hebben laten weten geen enkele reden te zien om voortijdig met 'blurring' te stoppen. Bergen op Zoom gaat er vooralsnog gewoon mee door in ieder geval. Ook Koninklijke Horeca Nederland is overigens voorstander van het experiment; "want deze kan belangrijke informatie opleveren voor de evaluatie van de Drank- en Horecawet eind 2016/begin 2017". Hetzelfde geldt voor brancheorganisatie INretail. Die zegt: “Alleen in Nederland hebben we deze belachelijke situatie.”