Gemeente gaat eigen panden verduurzamen

BERGEN OP ZOOM – Het is zelfs bij een monument als het Koetshuis van het Markiezenhof al gelukt om energielabel A te behalen. Dan moet het met veel nieuwere locaties zeker lukken. De gemeente heeft 107 panden in bezit die uiteindelijk moeten worden verduurzaamd.

Er is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een stappenplan opgesteld dat ook Bergen op Zoom als leidraad wil gebruiken. Daar wordt een externe deskundige op gezet en er is bij het Rijk subsidie aangevraagd voor de uitvoering. Het plan is om een speciaal fonds op te richten dat de kosten voor de uitvoering van het plan moet dragen. Gelden hiervoor dienen onder meer te komen uit de opbrengsten van de innovaties.

Goede voorbeelden

Een geslaagd voorbeeld is dus het onderkomen van het regionale archief in het Koetshuis. Wie er binnenloopt heeft niet in de gaten dat de historische locatie inmiddels voorzien is van dubbele beglazing, beklede wanden en geïsoleerde vloeren. De authentieke uitstraling is volledig bewaard gebleven. Als tweede voorbeeld van geeft wethouder Yvonne Kammeijer de molen op Borgvliet, die tegenwoordig energieneutraal aangelicht wordt door zonnepanelen bij het huisje ernaast. En zo komen er meer van die panelen, is het plan, op onder meer de Wittenhorst in Halsteren en bij de gemeentewerf. Mits er subsidie komt dus, daar hangt het deels van af. In het project worden zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen en locaties tegen het licht gehouden en waar mogelijk verduurzaamd.

“We willen als gemeente immers het goede voorbeeld geven”, vertelt Kammeijer. Er is mede daarom nagedacht over participatieprojecten waarbij inwoners aan kunnen haken. Een voorbeeld daarvan is de vierde windmolen die in de Auvergnepolder moet komen. Die is omgedoopt tot ‘dorpsmolen’. Iedereen kan er een aandeel in kopen en op die manier meeprofiteren van de opbrengst.

Stockfoto: Pixabay/PIRO4D