Gemeente gaat zorgfraude aanpakken

BERGEN OP ZOOM – De gemeente krijgt steeds vaker signalen dat zorgbureaus niet leveren waar ze voor betaald worden. Met het opstarten van het project Zorgfraude wordt daar vanaf nu werk van gemaakt.

Nederlandse gemeenten hebben steeds meer een rol gekregen in de uitvoerende kant van WMO, in ieder geval als het gaat om toekenning en het verdelen van budgetten. Daardoor is lokaal meer en beter zicht op hoe die zorg wordt vormgegeven en geleverd. Inmiddels is gebleken dat de nogal wat zorgbureaus niet doen wat ze beloven en soms zelfs misbruik maken van de kwetsbare cliënten.

Misbruik aanpakken

In een brief aan de raadsleden wordt zelfs over 'malafide zorgbureaus' gesproken, die de boel bewust oplichten. Omdat ouderen niet altijd even mondig zijn en er weinig zicht is op wat er zich in die thuissituaties afspeelt, is het lastig zicht te krijgen op de dagelijkse praktijk. Dit project moet de nadruk gaan leggen op controleren, voorkomen en aanpakken van aanbiedende partijen die misbruik maken van de situatie. De voorbereidingen zijn in volle gang en in het nieuwe jaar moet de aanpak effectief worden.

Foto: Pixabay/loufre