Gemeente heeft fondsen voor vernieuwende initiatieven, maar op is op!

BERGEN OP ZOOM – Duurzame energie en maatschappelijke participatie op het gebied van zorg en welzijn staan hoog in het vaandel bij de gemeente. Om initiatieven die voldoen aan de verwachtingen te stimuleren zijn twee 'potjes' beschikbaar gesteld. Het zijn vooraf vastgestelde bedragen, die niet worden aangevuld. Mensen of organisaties met een goed plan kunnen het beste snel reageren.

De gemeenteraad heeft één miljoen euro beschikbaar gesteld in september 2015 voor drie verschillende thema's, te weten lokale economie, duurzaamheid en sociale innovatie. Voor de laatste twee fondsen kunnen nu voorstellen worden ingediend die op een positieve wijze bijdragen aan een betere lokale samenleving of duurzaam energieverbruik. 

Natuurlijk zijn er richtlijnen verbonden aan de toekenning van budgetten voor een plan. Het moet bijvoorbeeld bijdragen aan meer saamhorigheid of onderlinge hulp tussen inwoners van de gemeente. Zo is er een vrijwilligersorganisatie bezig een boodschappendienst op te zetten. Dergelijke initiatieven dragen niet alleen bij aan een socialere samenleving maar besparen ook nog eens kosten in de WMO.  Als voorbeeld van een kansrijk project voor het Energie Innovatiefonds geeft de gemeente een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en andere organisaties die een 'energienetwerk' starten. Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijst de gemeente naar de website.