Gemeente in rechtszaak om WMO-vergoeding op vingers getikt

BERGEN OP ZOOM – Begin juli vond bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een rechtszaak plaats, waarin de gemeente  Bergen op Zoom werd gedaagd vanwege de wijze en mate waarop een inwoner was gekort op huishoudelijke hulp. Later die maand deed de rechter uitspraak, waarbij de gemeente in het ongelijk werd gesteld.

Heel veel gemeentes hebben, in navolging van Rotterdam, het zogeheten ‘resultaatgericht indiceren’ als uitgangspunt genomen bij het vaststellen van de mate waarin mensen nog thuiszorg krijgen. In grote lijnen komt het er op neer dat een gemeente zorgbedrijven een budget geeft om de inwoners die hulp nodig hebben deze te bieden, waarbij het uitgangspunt vaak lijkt dat het aantal besteedde uren zo laag mogelijk moet zijn. Het levert vooral kostenbesparingen op maar ook veel gemopper bij mensen die ineens veel minder thuishulp krijgen dan voorheen. Het systeem leidt overal tot rechtszaken, met name waar het huishoudelijke hulp betreft, en veel rechters stellen de zorgvragers in het gelijk. Ook de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), heeft eind mei de beleidsruimte van gemeenten beperkt.

Weinig enthousiasme voor beleidsplan

Bergen op Zoom hanteert eveneens het resultaatgericht indiceren, waardoor onder andere inwoonster mevrouw Melsen ineens veel minder huishoudelijke hulp kreeg. Bovendien ging er bij het vaststellen van die toegekende uren nogal wat mis. Van vijf uur hulp per week ging ze terug naar twee; veel te weinig om haar woning schoon te houden vond ze. Omdat de gemeente dit niet bij wilde stellen, werd het een rechtszaak en die won ze dus. De rechter stelde haar in het gelijk en vertelde de gemeente ook dat het in resultaten denken alleen werkt als heel concreet wordt gemaakt wat er aan werkzaamheden plaats dient te vinden. De rechtbank kon bovendien weinig enthousiasme opbrengen voor het door Bergen op Zoom gehanteerde WMO beleidsplan, met name vanwege de onduidelijkheden over te leveren zorgprestaties en maatwerk. Mevrouw Melsen kreeg dus gelijk en dient haar ‘oude’ zorgniveau weer geleverd te krijgen, oordeelde de rechter. Een bittere pil voor de gemeente, die nu mogelijk meer claims gaat krijgen.

Gemeente vindt dat er weinig aan de hand is

Namens de gemeente liet woordvoerder Erwin Stander weten dat deze zaak en de recente uitspraken van de CRvB redenen waren om nog eens kritisch naar het beleid te kijken. Daaruit zou naar voren zijn gekomen dat Bergen op Zoom grotendeels voldoet aan de uitspraken van de CRvB. Alleen het resultaat ‘schoon en leefbaar’ moet uitgebreider worden omschreven in de beleidsregels, vindt de gemeente. "Dit zal in september worden gedaan”, aldus de zegsman.