Gemeente in voorbereiding voor 300 opvangplekken asielzoekers

Het Rijk heeft alle provincies in Nederland de opdracht gegeven om te komen tot een plan voor de opvang van asielzoekers.

De provincie Noord-Brabant heeft dat weer naar de districten doorvertaald. De gemeente Bergen op Zoom is in voorbereiding op maximaal 300 opvangplekken voor asielzoekers.

Naar de wens van de Commissaris van de Koning is het district de Markziezaten voortdurend in gesprek over de verdere uitwerking hiervan.

Ondanks de val van het Kabinet en de onduidelijkheid of de Spreidingswet er wel of niet gaat komen, gaat district de Markiezaten door met de voorbereidingen voor het opvangen van asielzoekers. Dit  district bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht; wethouder Joey van Aken is de voorzitter namens het district. “De regio realiseert zich dat ze voor een behoorlijke opgave staat. Wij willen die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen”. 

Aantallen Markiezaten (update 19 juli)

Het gaat voor de 7 gemeenten om onderstaande verdeling voor opvangplekken voor asielzoekers. De invulling hiervan – dus (mogelijke) locatie(s), duur, tijdspad  etc.- verschilt per gemeente. 

Bergen op Zoom: maximaal 300 opvangplekken. Deze gemeente is in voorbereiding voor het realiseren van maximaal 300 opvangplekken aan de Jacob Obrechtlaan 3 en wil daarbij een combinatie maken met huisvesting van inwoners/spoedzoekers. 

Halderberge: 100 opvangplekken. Een initiatiefnemer doet onderzoek naar een locatie met een combinatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten en opvang van vluchtelingen. De gemeente beoordeelt dit initiatief op dit moment.

Moerdijk: maximaal 200 opvangplekken op een nog te realiseren locatie aan de Schansdijk in Zevenbergen. De gemeenteraad heeft op 13 juli 2023 ingestemd met het voorstel.

Roosendaal: maximaal 300 opvangplekken. Deze gemeente is al geruime tijd met het COA in gesprek. Naar verwachting kan er dit najaar een geschikte opvanglocatie bekend gemaakt worden. 

Rucphen: maximaal 85 opvangplekken. Deze gemeente beraadt zich nog op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.

Steenbergen:  levert geen opvangplekken.

Woensdrecht: heeft vorig jaar reeds 95 opvangplekken gerealiseerd in een voormalig kantoorpand in Putte. Dit loopt tot 1 mei 2025.