Gemeente introduceert nieuwe herdenkingsprogramma

BERGEN OP ZOOM – Eind oktober vinden de herdenkingsplechtigheden plaats voor de doden, militairen en burgers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gemeente kondigt voor dit jaar een ietwat gewijzigd programma aan, met ook enkele nieuwe onderdelen. Bijzonder dit jaar is de lezing ‘Canadays Lecture’. De Bergse leerlingen van groep 8 en het voortgezet onderwijs hebben zelfs een uitnodiging per brief gekregen van de Canadese ambassadeur.

De gemeente hecht veel waarde aan de herdenkingen, zo valt te lezen in een programma-overzicht:

Samen met Canada wordt het door het gemeentebestuur van enorm belang gevonden dat we ons blijven herinneren dat onze vrijheid zwaar is bevochten  en daarmee aan veel mensen het leven heeft gekost.
Dit is belangrijk voor de oudere maar zeker ook voor de jongere generaties. Daarom is iedereen, maar jongeren en kinderen in het bijzonder, van harte welkom bij deze indrukwekkende herdenkingsplechtigheid.

Dat jongeren actief worden betrokken, en hoe belangrijk dat door velen wordt geacht, blijkt uit een in het Nederlands opgestelde uitnodigingsbrief van de Canadese ambassadeur Sabine Nölke. Normaal gesproken correspondeert ze in het Frans of Engel, de voertalen van haar thuisland. Maar voor deze gelegenheid maakt ze een uitzondering. Ze wijst de jeugd er in haar schrijven op dat vrijheid nog steeds niet overal normaal is en dat het belangrijk is daar bij stil te blijven staan.Daarom nodigt ze de scholieren uit om naar de lezing en de herdenking te komen. Zelf is ze ook bij een deel van het programma aanwezig, laat de ambassadeur weten: "Ik weet dat het dan nog herfstvakantie is, maar na harte hoop ik dat ik jullie mag begroeten bij de lezing."

Programma 27 oktober

10.00 uur

Aanvang herdenking op de Britse Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg te Bergen op Zoom. Aansluitend de plechtigheid bij het Bevrijdingsmonument op het Arnoldus Asselbergsplantsoen met daarna de herdenking bij de herinneringsplaquettes op het Thaliaplein.

Op deze drie herdenkingsplaatsen is er voor eenieder op afroep gelegenheid tot het leggen van bloemen.

Programma 29 oktober

19.30 uur  .

Dit jaar wordt voor het eerst een lezing onder de noemer ’Canadays Lecture’ georganiseerd.. Deze vindt plaats in de Sint-Gertrudiskerk van Bergen op Zoom en kwam tot stand in nauwe samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Zeeland en de Canadese Ambassade. Het thema van de avond is: ‘Vrijheid is een werkwoord’.

Na een woord van welkom door burgemeester Frank Petter, geven twee sprekers invulling aan de lezing. Het gaat hier om Marlies Allewijn, schrijfster van het dit jaar verschenen (oorlogs-)jeugdboek 'Zij was 16' en voormalig Commandant Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif. Tevens is er een bijdrage van een 92-jarige veteraan uit het Zeeuwse verzet. De avond wordt geleid door oud-voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf. De ambassadeur van Canada in Nederland, mevrouw Sabine Nölke, sluit de bijeenkomst af.

De lezing is gratis toegankelijk en eenieder kan daaraan deelnemen. Aanwezigen worden betrokken bij de lezing en de discussie. De bijeenkomst is zéker ook voor jongeren de moeite waard. Vooraf aanmelden kan via www.bergenopzoom.nl/canadays en is erg praktisch voor de organisatie maar niet noodzakelijk.  

Programma 30 oktober

09.30 uur

Een oecumenische woorddienst met speciale aandacht voor de bevrijding van Bergen op Zoom en de herdenking van de Slag om de Schelde, in de Sint-Gertrudiskerk.

11.00 uur

Memorial Day of Canada in The Netherlands.

In oktober 2014 vond in Bergen op Zoom, in het bijzijn van de gouverneur generaal van Canada en prins Maurits, de eerste ‘Nationale Herdenking van Canada in Nederland’ in Bergen op Zoom plaats. Dit jaar wordt in dat kader voor de derde maal een grote herdenkingsplechtigheid gehouden, op de Canadese Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg te Bergen op Zoom. Deze bijeenkomst krijgt een internationaal karakter, met prominente genodigden uit binnen- en buitenland, en is voor eenieder toegankelijk. Het programma wordt ondersteund door militairen, muzikanten, veteranen, scholieren en mensen die zich actief betrokken voelen bij het in stand houden van de herinneringen van de bevrijding van Bergen op Zoom en de Slag om de Schelde in de Tweede Wereldoorlog.

Na de kranslegging door prominente gasten, is er op afroep voor eenieder gelegenheid om bloemen bij het herdenkingskruis neer te leggen.

Meer informatie is te vinden op www.canadays.nl.