Gemeente kent zeven ton toe aan noodlijdend Juzt

FNV-activisten demonstreren voorafgaand aan de vergadering op de Grote Markt. Een aantal van hen probeert met luide muziek en lawaai de raadsvergadering te verstoren (zie het videofragment onder dit artikel). Onder het bordes was ook een namaak-kinderlijkkistje geplaatst met daaromheen rode waxinelichtjes en een protestbord met de tekst 'Dan maar wanbeleid'.  (Tekst: Han Verbeem, beeldmateriaal: Bea Demmers)

BERGEN OP ZOOM – De gemeenteraad is woensdagavond akkoord gegaan met een steun van 700.000 euro aan de noodlijdende jeugdzorginstelling Juzt. De organisatie balanceert op de rand van het faillissement en om de zorg voor de 1.700 kinderen te kunnen voortzetten, heeft de raad nog éénmaal besloten met geld over de brug te komen. Voorwaarde is wel, dat ook andere West-Brabantse gemeenten meebetalen en een amendementsvoorstel met deze strekking van GBWP is daarom unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

De emoties lopen woensdagavond hoog op, bij de raadszaal. Voor het stadhuis staan actievoerders – waaronder pleegouders en een actiegroep van vakbond FNV – die zich zorgen maken over de onzekere toekomst voor zowel de jongeren als de werknemers. "Wij willen door" zo staat op een spandoek en een gelegenheidsband zorgt voor muziek. Enkele activisten willen bij aanvang van de vergadering naar binnen maar de bewaking laat hen niet toe in de raadszaal. Op verzoek van Lijst Linssen is namelijk het eerste deel van de vergadering  besloten verklaard, omdat er vertrouwelijke gegevens en cijfers besproken worden.

Lawaai en getrommel

Ondertussen zetten de actievoerders vóór het stadhuis hun protest voort. Een aantal vakbondsactivisten probeert  met lawaai en luide muziek doelbewust de vergadering te verstoren. Tevergeefs: de raadslieden wijken voor het besloten deel uit naar een rustigere vergaderkamer elders in het stadhuis. Na ruim drie kwartier beraadslagen achter gesloten deuren gaan de deuren van de raadzaal weer open en begint daar het openbare deel. De actieploeg van de FNV, inclusief de ingehuurde muziekband, heeft dan de Grote Markt al verlaten. De overige bezoekers nemen plaats op de tribune.

Zoeken naar andere jeugdzorgaanbieder

Uiteindelijk stemt de raad, onder voorwaarde van co-financiering door overige West-Brabantse gemeenten, in met een steun van 703.436,20 euro aan Juzt. In totaal betalen de gemeenten 3,25 miljoen; het Rijk financiert nog eens 3 miljoen en de gemeente Breda zou een lening van zeven ton toekennen. Breda is, evenals Oosterhout, van plan de samenwerking met het huidige Juzt voort te zetten. Bergen op Zoom wil echter naar een andere jeugdzorgaanbieder omkijken, zo heeft wethouder Jacobs eerder al laten weten. Wat er nu verder met Juzt gaat gebeuren, is onduidelijk. Mogelijk wordt de zorggigant ontbonden en worden de afzonderlijke onderdelen elders ondergebracht. 

Moties

Naast het unaniem aangenomen amendement van GBWP heeft de raad bij de behandeling van het voorstel ook een motie van de PvdA aangenomen. Niet geheel onverwacht heeft de SP een voorstel ingediend om de eisen van de FNV in te willigen: de gemeente dient kostendekkende tarieven te betalen aan Juzt en de "personele gevolgen" bij een eventueel faillissement op te vangen. De motie is echter door alle overige partijen afgewezen. Ook een tweede motie van de SP, om de levensvatbare onderdelen van een ontmanteld Juzt onder te brengen in een BV, kan geen draagvlak vinden in de gemeenteraad. SP-raadslid Theo de Jong lukt het niet uit te leggen waarom uitgerekend zijn partij, die zich kritisch opstelt tegenover de liberalisering van de zorgsector, nu pleit voor een commerciële bedrijfsconstructie. Een derde motie, ingediend door de PvdA, is wel met algehele stemmen aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om "zo goed als mogelijk garant te staan voor de zorgcontinuïeit aan onze kinderen en jongeren."