Gemeente kiest bewust voor circulair bij inkoopbeleid

Wethouder Andrew Harijgens (foto links) en minister Stientje van Veldhoven onderteken het manifest, tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie in Den Haag. (Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Foto: gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM / DEN HAAG – Ook de gemeente Bergen op Zoom maakt werk van duurzaam inkoopbeleid en kiest bewust voor circulair! Tijdens de opening van de Nationale Conferentie Circulaire Economie heeft wethouder Andrew Harijgens een manifest ondertekend, samen met 16 andere gemeenten en overheden. Ook minister Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) plaatste haar handtekening onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Met de ondertekening committeert de gemeente zich aan het stellen van doelen voor duurzame inkoop. Deze doelen worden vastgelegd in een actieplan, aldus duurzaamheidswethouder Harijgens: “Als lokale overheid zijn wij de belangrijkste motor achter duurzame innovaties en de circulaire economie”, zegt hij na afloop van de conferentie. “Wij kunnen via inkoop en vergunningverlening voorwaarden stellen waarmee we echt het verschil maken. Daarom ben ik zo blij dat ik namens onze gemeente dit waardevolle manifest heb mogen ondertekenen. Dit past uitstekend bij de duurzaamheidsambities van dit college.”

Eurocommissaris Timmermans: klimaatdoelen

Minister Van Veldhoven complimenteerde de gemeenten die zich maandag bij het samenwerkingsverband hebben aangesloten: “Wij kunnen vanuit het Rijk wel intenties uitspreken, maar uiteindelijk zijn jullie degene die het moeten doen”, benadrukte ze. Ook eurocommissaris Frans Timmermans sprak de volle congreszaal toe en onderstreepte dat het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs alleen mogelijk is, als we de economie omvormen naar een circulaire economie.

Half jaar de tijd

De gemeente heeft nu een half jaar de tijd om met een actieplan te komen, waarin staat beschreven welke stappen ze gaat nemen richting een duurzaam, circulair en sociaal inkoopbeleid.

Het actieplan wordt onder meer gepubliceerd op www.duurzaambergenopzoom.nl