Gemeente lanceert plan voor de aanpak van leegstand

BERGEN OP ZOOM – Maandagavond presenteerde projectleider Ad van der Wegen een gemeentelijk plan om de leegstand tegen te gaan in het Bergse winkelgebied. Er wordt vanaf nu een stuk flexibeler en marktgerichter omgegaan met bestemmingen van panden.

De gehanteerde hoofdgedachte bij het plan van aanpak luidt: “Wanneer leegstand kansen biedt voor de versterking van onze identiteit, of er juist afbreuk aan doet, dan komen we in actie.” Natuurlijk heeft de gemeente de medewerking nodig van anderen, daar is men zich terdege van bewust. Initiatieven voor de invulling van panden zullen grotendeels moeten komen van eigenaren en ondernemers. Daar pakt de gemeente daar een nadrukkelijk stimulerende rol in, ook door eigen netwerken aan te spreken en partijen te wijzen op de mogelijkheden. Er wordt tevens flexibeler omgegaan met bestemmingsplannen. Van een winkel een woning maken of in een woning een bedrijfsruimte realiseren zal bijvoorbeeld vaker kunnen, mits het past in de voornemens van de nieuwe indeling van het centrum. Ook daar wordt immers naar gekeken, het kan zomaar zijn dat van bepaalde straten de winkelbestemming verdwijnt. Er is op dat vlak nog niets besloten, alle opties zijn vooralsnog open.

Nadruk op nieuwe bestemmingen

Door flexibeler om te gaan met het toestaan van een nieuwe invulling van een pand, moet het aanbod in de stad meer aan gaan sluiten bij de markt en een bredere gebruikersdoelgroep aantrekken. De gemeente wil gaan kijken of de ruimtes in de binnenstad beter geschikt te maken zijn voor bijvoorbeeld zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, de leisure en maatschappelijke instanties. Die trekken immers ook mensen naar de stad en zorgen voor dynamiek. De focus komt te liggen op herontwikkeling van gebouwen en plekken, waarbij de uitstraling van het historische centrum wel behouden moet blijven.

Overigens wordt die benadering niet alléén op de binnenstad losgelaten. Ook in wijken, winkelcentra en op bedrijventerrein wil de gemeente gaan bekijken hoe bestaande ruimtes beter zijn in te richten op de wensen van nu. Nieuwbouw moet eigenlijk pas worden toegestaan als duidelijk blijkt dat er binnen het bestaande aanbod niet aan de vraag is te voldoen.