Gemeente niet blij met brief over Op de Weele

BERGEN OP ZOOM – De gemeente heeft ontstemd gereageerd op een publicatie van ons platform van enkele dagen geleden. Het betrof een ingezonden brief van een aantal bewoners van De Nieuwe Kaai. Daarin viel te lezen dat studenten van Avans Hogeschool ontdekten dat er rondom de communicatie betreffende project Op de Weele aan gemeentelijke zijde veel was misgegaan.

Gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf benaderde ons er zaterdagavond over. Het zit duidelijk hoog. Hij heeft de beweringen die buurtbewoner Robbert Boon ons stuurde uitgebreid doorgenomen en laat weten dat er niet veel van klopt. Volgens Van der Graaf betreft het geen onderzoek naar miscommunicatie vanuit de gemeente maar hebben de studenten opdracht gekregen om manieren van communiceren te onderzoeken. En dat ging ook zeker niet over Op de Weele specifiek. Dit was hoogstens onderdeel in het onderzoek. De woordvoerder geeft zelfs letterlijk de opdracht weer die de Avans communicatiestudenten hebben meegekregen, waarin het voorbeeld wordt benoemd:

Op de Weele is een appartementencomplex van xx verdiepingen dat gerealiseerd gaat worden in de wijk Scheldevesting. Dit stond in het bestemmingsplan dat gepubliceerd is in 2013 en vastgesteld in 2015, nog voor dat de wijk aangebouwd werd en er dus bewoners waren die er iets van konden vinden. Bewoners worden nu geconfronteerd met een hoogbouw die er ineens gaat komen. Hoe ga je als gemeente om met ruimtelijke procedures op het moment dat er nog geen betrokkenen/bewoners zijn? Hoe informeer je later, als die potentiële bewoners er wel zijn, deze betrokkenen? Wat betekent dat voor de reputatie van de gemeente? Welke rol en verantwoordelijkheid hebben huizenkopers zelf en wat kun en mag je op het bordje leggen van makelaars, projectontwikkelaars en notarissen?

De opmerking in de brief dat de studenten dit verhaal zelf ontdekten door negatieve reacties in de media klopt dus ook niet, aldus Van der Graaf. Net zo min als de bewering dat pas op 3 oktober tijdens een infoavond bekend werd gemaakt dat er een 25 meter hoge flat ging komen. “Het bestemmingsplan waarin dit stond werd in 2013 gepubliceerd en in 2015 definitief vastgesteld”, luidt de officiële reactie van de gemeente.

Hoogstens een voorbeeld

De woordvoerder geeft aan dat maandag contact gezocht wordt met de studenten. “Ik mag toch hopen dat zij zich aan de opdracht hebben gehouden”, schrijft hij. En die was breder dan zich baseren op de negatieve publiciteit rondom Op de Weele. Dat gesprekken aangaan met betrokkenen -op de wijze waarop dat donderdagavond plaatsgevonden zou hebben- onderdeel is van het onderzoek, klopt al evenmin volgens Van der Graaf. Het moet vooral gaan over de communicatie rond ruimtelijke plannen, stelt hij. Daarin is Op de Weele hoogstens een voorbeeld. En de insteek is niet het oprakelen van boosheid maar kijken naar wat er anders moet en beter kan.

Ook eigen verantwoordelijkheid

Oftewel, de gemeente wil juist voorkomen dat mensen zich achteraf niet juist of onvoldoende geïnformeerd voelen, stelt de reactie. Een lastig gegeven daarbij is dat, wanneer bouwplannen zoals deze in grote lijnen beleidsmatig vorm krijgen, er geregeld nog geen toekomstige bewoners in beeld zijn die je al kunt informeren. Van der Graaf benadrukt dat het doel is om juist zo goed mogelijk te communiceren en dit onderzoek is bedoeld om input te krijgen die dat kan verbeteren. Hij erkent dat informeren een belangrijke taak is van de gemeente maar wijst er op dat burgers tevens een eigen verantwoordelijkheid hebben om uit te zoeken wat er in hun (toekomstige) woonomgeving staat te gebeuren.

Naschrift van de redactie
 
Ook wij kregen een verwijt in deze, namelijk dat we het schrijven van de bewoners van De Nieuwe Kaai zonder wederhoor publiceerden. Daar willen we natuurlijk graag op reageren.
 
Het komt vrij geregeld voor dat wij brieven ontvangen van bijvoorbeeld politieke partijen, belangenverenigingen of anderszins verenigde burgers, bedrijven of organisaties. Wanneer we de inhoud daarvan nieuwswaardig achten publiceren we de daarin vertolkte boodschap. We bewerken de teksten meestal wel, om het te laten passen in ons format en op een wijze waarvan wij denken dat onze lezers het graag tot zich nemen. Streven daarbij is altijd om de boodschap van het schrijven zo veel mogelijk intact te laten.
 
We kiezen er niet zo vaak voor om meteen wederhoor toe te passen. Dat heeft meerdere redenen. Allereerst zijn we graag zo actueel mogelijk en publiceren we het liefst snel. Mede daarom worden we door veel lezers gewaardeerd. Het is organisatorisch, soms ook aan onze zijde, nog wel eens lastig snel een reactie te krijgen op ingezonden stukken. Daarnaast beschouwen we, als we tot publicatie overgaan, de inhoud van de ontvangen mededeling al als nieuws op zich.
En het gebeurt wel eens dat organisaties zich door zo’n verschenen artikel aangesproken voelen. Soms is dat vooraf in te schatten, soms ook niet. We geven in ieder geval altijd de mogelijkheid om vervolgens te reageren, meestal met een vervolgartikel dat we eveneens proberen zo snel mogelijk online te zetten. Zo krijgen lezers beide en soms zelfs meerdere kanten van een verhaal mee, maar niet altijd tegelijk. Het is een redactionele keuze die ons in staat stelt om snel en onder de streep zo neutraal mogelijk te informeren. Mede daarom melden we in publicaties steeds heel duidelijk dat het om een ingezonden mededeling gaat, dan wel om de mening van een persoon of organisatie.
 
Hans-Jorg van Broekhoven, redactie KijkopBergenopZoom.nl

Artist impression: Gemeente Bergen op Zoom