Gemeente over brief VVD: ‘We nemen zeker onze verantwoordelijkheid inzake veiligheid op straat’

BERGEN OP ZOOM – Op woensdag stuurde Raadslid Joost Pals namens de VVD een pittige brief aan het college. Naar aanleiding van meerdere incidenten en klachten vraagt zijn partij zich af of de gemeente de veiligheid op straat wel serieus neemt. Die zienswijze is wel erg kort door de bocht, is de reactie van de gemeente.

“Overlast door jeugd is niet zomaar over één kam te scheren”, laat woordvoerster Nausikaä van den Merkenhof weten. Er zou op verschillende manieren naar de mate van overlast en de veroorzakers moeten worden gekeken, vindt de gemeente. De aanpak ervan moet wel in overeenstemming zijn, is gedachte hierbij. Zijn het minderjarigen, al dan niet uit de buurt? Hoe groot is de impact, van baldadigheid tot strafbare feiten? Hoeveel last heeft een wijk er als geheel van? Al die factoren spelen een rol bij de wijze waarop je er op moet reageren, zo is de reactie.

Misverstand

Namens de gemeente meldt Van den Merkenhof: “In een aantal overlastsituaties is bemoeienis vanuit buurtbewoners (vaak familie of ouders van de betrokken jongeren) voldoende.” Dat is wat werd bedoeld met de tekst waar de VVD zo over viel: “De rol van bewoners blijft niet beperkt tot het signaleren en melden van overlast, maar door in gesprek te gaan met jongeren kunnen bewoners in veel gevallen ook het ongewenste gedrag van jongeren beïnvloeden.” Blijkbaar is er sprake van een misverstand. Onder ‘inzet van bewoners’ rekent de gemeente ook buurtpreventieteams. Wanneer de inschatting is dat er meer nodig is om de rust en veiligheid te bewaren of te doen terugkeren, worden professionele instanties dan wel handhaving en politie ingeschakeld. De gemeente kiest er veelal voor om een gezamenlijke en zo compleet mogelijke aanpak te hanteren, waarbij ook bewoners worden betrokken. Meestal in de vorm van die buurtpreventie.

Borgvliet

Over de incidenten in Borgvliet schrijft de gemeente dat er meteen is opgeschaald: “In overleg met het buurtpreventieteam is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij de gemeente, politie, Wijzijn-Traverse, CJG en buurtpreventieteam afspraken gemaakt hebben over inzet en werkwijze.” Die werkwijze wordt hier nu continu -in gezamenlijk overleg- aangepast aan de ontwikkelingen, laat woordvoerster Van den Merkenhof weten. De gemeente is duidelijk een andere mening toegedaan en vindt dat er juist volop werk wordt gemaakt van het bestrijden van onveiligheid en staatterreur.

UPDATE:

De gemeente kwam donderdagavond met een aanvullende reactie:

In Borgvliet zijn onlangs stoeptegels door ruiten gegooid en er is voor de jaarwisseling sprake geweest van brandstichting. Er is onmiddelijk opgeschaald richting politie. Die is vervolgens samen met handhaving en het Flying Team (bestaande uit voornamelijk jonge mensen uit de buurt) de wijk in gegaan. Samen hebben zij radbrakers aangesproken en waar nodig opgetreden. De gemeente meldt: "Bewoners kunnen een signalerende rol hebben en eventueel daders aanspreken als ze dat zinnig lijkt, maar we treden onmiddellijk op als er meer nodig is."

Een reactie van de loco-burgemeester

Loco-burgemeester Arjan van der Weegen laat weten: “Wij pakken onze verantwoordelijkheid bij de overlast van jongeren. Om specifiek in te zoomen op Borgvliet: direct na de eerste signalen over probleemjongeren in de wijk Borgvliet is hier in samenwerking met bewoners door het professionele netwerk (gemeente, politie, Wijzijn-Traverse, CJG en buurtpreventieteam) op ingespeeld. Integrale aanpak staat dus ook hier voorop, waarbij iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid pakt. Dat was, dat is nu nog steeds en dat zal ook zo blijven. Overigens geldt dat niet alleen voor de wijk Borgvliet maar voor heel de gemeente Bergen op Zoom.”

Mede op verzoek van de bewoners was er voor gekozen om zo weinig mogelijk media aandacht aan deze zaak te geven, laat de gemeente als laatste weten. "Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat dit voor de jongeren juist als een katalysator werkt en een negatief imago heeft op de wijk. Dat neemt niet weg dat er achter de schermen volop gewerkt wordt aan die integrale aanpak jongerenoverlast."