Gemeente past losliggende bestrating Rozenstraat aan na brief PvdA

Deze foto's maakte de PvdA-fractie op 1 mei tijdens een wijkrondgang in Tuinwijk: losliggende straatstenen en een onoverzichtelijke verkeerssituatie. (Tekst: Han Verbeem, foto's: PvdA BoZ)

BERGEN OP ZOOM – De gemeente gaat nog dit najaar aan de slag met  de bestraing van de Rozenstraat in Tuinwijk. Dat heeft het college van B&W geantwoord aan duolid Christy Lebeau van de PvdA, die hierover vragen had gesteld. Op 1 mei had de fractie een bezoek aan de wijk gebracht waarbij omwonenden hun beklad gedaan over losliggende stenen. De straatstenen worden via het groot onderhoud opnieuw gelegd, zo heeft het college de PvdA-fractie inmiddels toegezegd, waarbij de ruimte tussen de stenen wordt opgevuld met steensplit-korrels.

"Sinds de aanleg in 2009 wordt voor deze waterdoorlatende bestrating de juiste onderhoudsmaatregel gezocht op het gebied reinigen en milieuvriendelijke onkruidbestrijding", zo staat in de schriftelijke beantwoording. "Door het met hoge druk opzuigen van het voegmateriaal met onkruid en het weer invegen van het split ontstaat er op zwakkere plaatsen ruimte in de fundatie." De gemeente heeft inmddels ook van de omwonenden zelf klachten over de bestraing ontvangen.

Onveilige kruising Lupineveld

Ook maaktde de PvdA gewag van een onveilige en onoverzichtelijke verkeerssituatie ter hoogte van het Lupineveld. Dat zou dagelijks leiden tot gevaarlijke manoeuvres van weggebruikers. "Wij zijn bekend met de situatie", zo reageert het college. "Maar delen uw mening niet omdat hier de afgelopen jaren geen geregistreerde ongevallen hebben plaats gevonden. Deze kruising ligt in een ingerichte 30 km/h-zone waar de wegbreedte voldoende is om uit te wijken. Door particuliere begroeiing wordt het verder overzichtelijke kruispunt enigszins gehinderd."

Geen verkeersspiegel

De suggestie van de PvdA om hier een verkeersspiegel te plaatsen, wijst het college van de hand. "Een verkeersspiegel is voor deze situatie ook niet geschikt. Naast het feit dat deze gevoelig is voor vandalisme en kostbaar is, is het inschatten van snelheden heel lastig."