Gemeente scherpt regels bestemmingsplan voormalige camping Heidepol aan

BERGEN OP ZOOM – Het moet 'Buitenplaats Bergen op Zoom' gaan heten, het terrein van de voormalige camping Heidepol. Eigenaar John van Engelen heeft grote plannen met het recreatieterrein. Dat wordt door omwonenden met argusogen gevolgd en bekritiseerd. Inmiddels heeft de gemeente het bestemmingsplan aangescherpt.

Op 10 mei 2016 maakten raadsleden, pers en betrokkenen een tourtje langs twee locaties. Eerst kregen de opwonenden de kans om hun zegje te doen over de komst van de nieuwe recreatievoorzieningen, daarna was het op een andere plaats de beurt aan ondernemer Van Engelen. De verhoudingen waren blijkbaar dermate verstoord dat dit gescheiden moest gebeuren. Die avond bleek dat er nog heel wat onduidelijkheden waren over het bestemmingsplan, dermate zelfs dat wethouder Patrick van der Velden direct toezegde het plan te herzien.

Veel aangescherpte regels en beperkingen

Er is een nieuw voorstel naar de raad gestuurd door het College van B&W, dat specifieker aangeeft wat wel en niet mag. Hotelaccommodaties en vergelijkbare nachtverblijven zijn uitgesloten, evenals een zwembad of zaken als windmolens. Tevens zijn een aantal regels rondom horeca en permanente bewoning aangescherpt, en de bouwhoogte van zaken als antennes of lichtmasten is van tien tot acht meter verlaagd. Enkele omwonenden waren bovendien bang dat er arbeidsmigranten zouden komen wonen. Ook dat is expliciet opgenomen in het aangepaste bestemmingsplan: dit is niet toegestaan.

Eigenaar wilde op veel niet ingaan

Tijdens de bijeenkomst op 10 mei liet ondernemer Van Engelen veel zaken nogal in het midden, toen de aanwezige politici vragen stelden over wat hij allemaal wil gaan doen op het terrein. Hij gaf steeds aan het 'van de markt af te laten hangen'. Mede daarom waren veel raads- en duoleden behoorlijk kritsch. Ze mogen zich nu uit gaan spreken over een veel strengere variant van het bestemmingsplan.