Gemeente trekt 1,5 miljoen uit voor uitvoering plan Brede Aanpak Binnenstad

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni werd stevig gediscussieerd over de gevraagde anderhalve miljoen euro aan financiële ondersteuning, nodig om het plan Brede Aanpak Binnenstad te kunnen uitvoeren. Het plan moet nieuwe impulsen voor het centrum opleveren en de leegstand tegengaan.

Een jaar geleden nam VVD’er Maarten van ’t Hof een aanzet om met de voltallige raad te komen tot een breed gedragen aanpak en visie voor de binnenstad. Zijn initiatief werd breed opgepakt en ook op gemeentelijk niveau uitgewerkt. Er volgden gesprekken met iedereen die zich betrokken voelde bij het wel en wee van het stadscentrum. Begin 2016 werd besloten dat er nu stappen gemaakt dienen te worden en kwamen de raad, de gemeente en andere betrokkenen tot het voorstel Brede Aanpak Binnenstad. Er zijn inmiddels ook al concrete zaken uit voortgekomen, waaronder het Binnenstadslab. Om door te pakken is echter budget nodig. Hiervoor vroeg het college de raad die anderhalf miljoen ter beschikking te stellen. Het ging niet zonder slag of stoot.

Niet concreet

Het CDA en D66 onderkennen dat er wat moet gebeuren maar beide fracties wilden concretere en meetbare plannen zien, naast verantwoording van uitvoering en resultaten. Lijst Linssen greep die opmerkingen aan door te concluderen dat er geen vertrouwen is in de voorgestelde aanpak. De partij is namelijk mordicus tegen. Voorman Ton Linssen stelde dat er onvoldoende rekening is gehouden met de investeringsmaatschappijen, die volgens hem last gaan krijgen van de voorgestelde inkrimping van het winkelgebied.

De PvdA was voorzichtig positief. Raadslid Han Verbeem sprak wel vertrouwen uit maar plaatste ook kanttekeningen bij de voorgenomen ‘learning by doing’ aanpak. Volgens zijn partij is er vooral behoefte aan slagkracht en slagvaardigheid. Een resultaatverplichting is op z’n plaats, meldde hij. GroenLinks wil tevens de vinger aan de pols houden en namens de VVD juichte fractievoorzitter Gertjan Huismans het lef om te investeren toe, mits het niet bij experimenteren blijft. Er moeten wel resultaten komen. Hij wees ook op door zijn partij gewenste aanpassingen in parkeerbeleid, infrastructuren en regeldruk. Namens GBWP benadrukte Evert Weijs dat in een binnenstad leefbaarheid een belangrijk thema is. Volgens hem is haast geboden, al wil ook zijn fractie dat de raad betrokken blijft in de plannen en uitvoering. Peet Bakx sprak namens de BSD:  “Geen geld meer uitgeven aan promotie maar aan aanpak.”

De uiteindelijke uitkomst betekent dat het plan mag doorgaan maar wel met een duidelijke en evenredige verdeling van de budgetten over de drie jaar die er voor staan. Alle partijen gaven aan in te zien dat het ‘vijf voor twaalf’ is en op Lijst Linssen na gaven ze aan er mee uit de voeten te kunnen.