Gemeente trekt meer uit voor regeling schoolfietsen en laptops

(Foto: Pixabay / Suzanne Jutzeler)

BERGEN OP ZOOM Het college van B&W komt ook in 2020 met een tegemoetkomingsregeling voor schoolgaande kinderen in armoede. Zo is er een tegemoetkoming bij aanschaf van een laptop/tablet en voor een schoolfiets, volgens de 'Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen'. Deze regeling voorkomt sociale uitsluiting van kinderen en voorziet in financiële of materiële ondersteuning van activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn. De tegemoetkomingen worden volgend jaar met 50 euro verhoogd.

Dat heeft wethouder Jacobs (onderwijs) woensdag laten weten. "Per kind bestaat recht op subsidie in de vorm van een voorziening in natura, naar eigen keuze per kalenderjaar. Activiteiten die hieronder vallen zijn: het lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging; scoutingsactiviteiten; muziek- en danslessen en een zwembadabonnement." Ook excursies en buitenschoolse activiteiten die door de school worden georganiseerd kunnen (deels) vergoed worden.

Verstrekte fietsen en laptops in 2018 en 2019

De verstrekking van een fiets en een laptop of tablet behoort eveneens tot de mogelijkheden en de bijdrage hieraan gaat met 50 euro omhoog: de vergoeding voor een laptop is maximaal 400 euro per kind, de vergoeding voor een fiets is 350 euro. Vorig jaar zijn vanuit de tegemoetkomingsregeling 108 laptops en tablets verstrekt. Dit jaar (tot 1 oktober) zijn 69 laptops danwel tablets uitgereikt. Het aantal uitgegeven fietsen bedroeg vorig jaar 94. Dit jaar (tot 1 oktober) waren dat er 70.