Gemeente wil geen Regenboogstatus, wél aanpak homo-intolerantie

Bergen op Zoom wordt géén Regenbooggemeente, maar er komt wel een werkgroep die de maatschappelijke integratie van LHTBI'ers (lesbiënnes, homo's, transgenders, bi's, interseksuelen) onder de loep neemt. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Jasmin S.)

BERGEN OP ZOOM – Op initiatief van de PvdA hebben in oktober vier raadspartijen samen met belangenorganisatie COC een oproep aan het college gedaan, om Bergen op Zoom aan te melden voor de status van 'Regenbooggemeente' – en zodoende in aanmerking te komen voor landelijke subsidies. Toch heeft het college besloten niet op deze oproep in te gaan maar er komt wél een werkgroep die kijkt hoe de integratie van LHTBI'ers in de Bergse samenleving verbeterd kan worden. Ook bij de Bergse raadsleden blijkt geen meerderheid te vinden voor het Regenboogplan van de PvdA – hoewel alle fracties het roerend eens zijn: in Bergen op Zoom moet iedereen kunnen uitkomen voor zijn of haar geaardheid.

PvdA-raadslid Joey van Aken voerde het woord namens de initiatiefnemers (PvdA, CDA, VVD, Steunpunt BoZ) van het voorstel voor Regenboog-status. "In Bergen op Zoom moet je kunnen uitkomen voor wie je bent. We leven in een rechtsstaat waarin iedereen gelijkwaardig is."Maar dat is de theorie, de praktijk wijst helaas anders uit – benadrukt Van Aken: "Er zijn incidenten, die helaas niet altijd gemeld worden. Uit angst, als een huwelijkspaar bedreigd wordt als ze een regenboogvlag uithangt tijdens het huwelijksfeest." Homo-intolerantie is dichterbij dan we denken, merkt het PvdA-raadslid op. Zoals in buurgemeente Tholen, waar religieuze intolerantie heerst ten aanzien van andersgeaarden. "Er komt in Bergen op Zoom weliswaar een werkgroep voor homobeleid maar bij het uitwerken van een plan van aanpak wordt Tholen niet betrokken", constateert Van Aken.

Vraagtekens bij effect

Andere raadsfracties vragen zich echter af of een Regenboogstatus wel het gewenste effect heeft. Zo ziet de grootste coalitiepartij GBWP geen voordelen in 'de vele voorwaarden' die gebonden zijn aan het voeren van de Regenboogvlag. "Wij gaan niet voor de landelijke subsidies maar kijken ook naar de lasten", aldus raadslid Dyana Rommens.

Teleurgesteld

Coalitiegenoten VVD en CDA hebben het manifest wél ondertekend en toonden zich in de raadscommissie teleurgesteld. "Uiteraard wil onze fractie wél graag betrokken blijven bij de werkgroep", zegt VVD-raadslid Rian Govers. CDA-woordvoerder Stefaan Verheugt zegt ook 'blij te zijn dat er in elk geval een werkgroep komt' en zegt de uitkomsten 'met belangstelling tegemoet te zien'. GroenLinks is blij met het oprichten van de werkgroep maar volgt de coalitiediscipline en wijst het Regenbooginitiatief af. "Intimidatie op basis van seksualiteit komt helaas nog steeds voor in onze samenleving", zo merkt GL-woordvoerder Max Majorana op. Maar tegelijk neemt de partij afstand van 'symboolpolitiek' zoals de aanleg van regenboogzebrapaden of het hijsen van vlaggen. "Onze gemeente ziet liever dat een Regenbooggemeente een predikaat is dat je moet verdienen, door met inhoudelijk beleid te komen." Vanuit de oppositiepartijen ondersteunt behalve de PvdA alleen Steunpunt Bergen op Zoom de aanvraag. De partij doet dit "omdat iedereen een eige leven moet kunnen leiden", aldus raadslid Ton van Dorst.

Vraagtekens

De meeste overige fracties hebben, elk om eigen reden, weinig interesse in de Regenboogstatus. Lijst Linssen wijst elke vorm van doelgroepbeleid categorisch van de hand en heeft dan ook geen behoefte aan homobeleid. "We willen eerst onderzoeken waar deze vraag vandaan komt", zegt burgerlid Ans van Eekeren. Ook D66 plaatst vraagtekens bij nut en noodzaak van een Regenboogstatus."Iedereen moet voor zijn of haar geaardheid uit kunnen komen. Maar moeten we dat doen door mensen in hokjes te duwen?" vraagt raadslid Duman zich af. "Laten we eerst resultaten van de werkgroep afwachten voordat we een intentieverklaring afgeven voor de status." SP-raadslid Theo de Jong stelt dat alle inwoners zich veilig moeten kunnen voelen, en vindt het belangrijk dat incidenten gemeld worden bij de veligheidsinstanties. Ook de fracties Punt en Samen 0164 komen op voor garanties voor de inwoners maar wel zónder de status. Punt-raadslid Huismans adviseert ook geloofsgemeenschappen bij de werkgroep te betrekken.

Reactie college

Wethouder Harijgens zegt 'bewust gekozen te hebben niet de route te volgen van een Regenbooggemeente'. Het zou té makkelijk geweest zijn, stelt de lokale bewindsman. "We honoreren de aanvraag, plaatsen onze handtekening bij het ministerie en ontvangen dan 20.000 euro subsidie." Maar dat wil Harijgens niet; een Regenboogstatus is aan strikte voorwaarden gebonden en het college wil de hand vrijhouden om maatwerk naar eigen inzicht te leveren als het gaat om homobeleid. "Inderdaad vinden we het belangrijk om geloofsgroepen te betrekken bij de integratie en dat kan niet binnen de Regenboogstatus", geeft Harijgens als voorbeeld. Daarom kiest het Bergse college -gesteund door een meerderheid in de raad- voor een eigen weg om hetzelfde doel te bereiken: een LHTBI-tolerante samenleving.