Gemeente zet extra ambtenaren in voor uitgifte reisdocumenten en DigiD

BERGEN OP ZOOM – Het college van B en W heeft ingestemd met een uitbreiding van het team publieksdiensten. Er komen drie fulltime arbeidsplaatsen bij, nodig om alle aanvragen voor reisdocumenten en DigiD van Nederlanders die in het buitenland wonen tijdig te kunnen verwerken.

In 2012 is Bergen op Zoom door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen om aanvragen af te handelen voor reisdocumenten van Nederlanders die in het buitenland wonen. Nadat in 2015 de consulaten in Antwerpen en Brussel dicht gingen, is het aantal aanvragen meer dan verdubbeld, waardoor een wachttijd van circa acht weken is ontstaan.

Sinds twee maanden is Bergen op Zoom als enige gemeente in Zuid-Nederland ook belast met het uitgeven van DigiD aan Nederlanders in het buitenland. Hiervoor geldt momenteel een wachttijd van vier weken. We vroegen afdeling voorlichting hoe het zit met de extra personele kosten. Woordvoerster Bregje Schouteren-Suurland meldde: “De extra fte's worden bekostigd uit de vergoeding die de gemeente hiervoor krijgt en kosten de gemeente dus geen extra geld.”

Promotie

Met de personele uitbreiding wil de gemeente de wachttijd fors terugdringen. Het streven is om vanaf oktober iedere dag twee spreekkamers te bemensen voor het behandelen van deze aanvragen. De gemeente maakt meteen van de gelegenheid gebruik om de stad te promoten: iedere klant ontvangt een voucher van de VVV.