Gemeente zoekt andere locatie voor de Bospoort

ERGEN OP ZOOM – De Bospoort is één van de meest omstreden kunstwerken van de laatste jaren, in onze gemeente. Vanaf de eerste keer dat het object werd geplaatst aan de entree van de Korte Bosstraat was er veel te doen omtrent het object. Na jaren van onder meer juridische strijd heeft de gemeente besloten een andere plek te zoeken.

De Bospoort is ooit bedacht als eigentijds alternatief voor de stadspoorten die vanwege de Krabbenfoor aan het begin van de belangrijkste entrees van het parcours stonden. Dat waren de Korte Bosstraat, Steenbergsestraat en Stationsstraat. De Lievevrouwestraat had – en heeft – er met de Gevangenpoort, natuurlijk geen meer nodig.

Tijd voor iets nieuws

De poorten waren decorstukken en vanwege het jaarlijkse verplaatsen redelijk snel aan slijtage onderhevig. Bovendien ontstond het idee, ongeveer tegelijk met het ontstaan van ondernemersvereniging Sterck, dat het tijd was voor iets nieuws. In overleg met de gemeente is toen bedacht kunstenaarscollectief Krot & Co te vragen een eigentijds alternatief te bedenken. Zij kwamen met de Bospoort, een verwijzing naar de straat natuurlijk maar ook naar een stukje Bergse historie. Eeuwen geleden was er inderdaad een Boschpoort, die de entree vormde naar dit deel van de beschermde stad. Daarachter begonnen de bossen en de velden.

Klachten

Het kunstwerk was een modern vormgegeven poort, met een viertal goudkleurige stammen waarvan het gebladerte een overkapping vormde. En het werd door ongeveer evenveel mensen heel mooi als foeilelijk gevonden. Al snel ontstond er verzet in de straat, van een aantal bewoners maar ook een ondernemer. Men vond het er gevaarlijk, omdat trottoirs en de weg versmalden. Het nam in sommige woningen licht weg. De bereikbaarheid van een etalage zou in het geding zijn en ook de mogelijkheid om nog te kunnen laden en lossen werd betwist. Het was de bedoeling dat de poort, net als z'n voorganger, steeds enkele weken zou blijven staan en dat viel ook helemaal niet goed.

Doel niet gehaald

Vandaag heeft de gemeente aangegeven een punt te willen zetten achter de al twee jaar durende juridische strijd rondom de jaarlijkse plaatsing van de Bospoort. De Adviescommissie heeft weliswaar onlangs nog geadviseerd het bezwaarschrift van de indiener ongegrond te verklaren maar dat neemt niet weg dat de negatieve sfeer eromheen zou verdwijnen. “Het idee achter de Bospoort is bedoeld om uiting te geven aan het feestelijke karakter van de stad”, aldus wethouder Stinenbosch. “Dat doel wordt niet gehaald als slepende juridische procedures moeten worden gevoerd om plaatsing mogelijk te maken.” Samen met de makers van het kunstwerk gaat de gemeente nu op zoek naar een andere locatie voor het object.

Foto: Gemeente Bergen op Zoom (Facebook)