Gemeenten tekenen contract met Thuiszorg West-Brabant voor jeugdgezondheidszorg

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

WEST-BRABANT – Wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht tekenden donderdag 21 december een contract voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0 tot 4-jarigen. Het is een overeenkomst voor de periode 2018-2021.

De gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de JGZ voor inwoners van 0 tot 18 jaar. De overeenkomst met Thuiszorg West-Brabant regelt de uitvoering van deze taken voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. GGD West-Brabant voert dit uit voor oudere kinderen en jeugdigen. Basis voor de overeenkomst is de visie 'Een nieuw basispakket JGZ in West-Brabant', waarbij het uitgangspunt is dat alle kinderen en jeugd in die gemeenten dezelfde basiszorg ontvangen. In het nieuwe pakket is meer aanvullende begeleiding en zorg mogelijk .

Continuïteit

De overeenkomst met Thuiszorg West-Brabant gaat in op 1 januari aanstaande, voor de duur van vier jaar. De zes gemeenten samen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst tweemaal met twee jaar te verlengen. De keuze voor een overeenkomst voor een periode van (de maximale) 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging, is gemaakt omdat het dienstverlening betreft waarbij een bepaalde continuïteit belangrijk is. De zes gemeenten nemen in ieder geval het basistakenpakket van TWB af. Daarnaast kunnen ze, al naar gelang de lokale behoefte, extra taken (Plustaken) afnemen.

Lokaal

De gemeente Bergen op Zoom neemt als plustaak vroeg- en voorschoolse educatie af bij TWB. Daarnaast heeft Bergen op Zoom ook ingeschreven voor de plustaak ‘Voorzorg’. Dat betreft een intensief begeleidingstraject (50 tot 60 huisbezoeken in 2,5 jaar tijd) van hoog-risico (aanstaande) moeders door ervaren jeugdverpleegkundigen met een aanvullende opleiding tot Voorzorgverpleegkundige. Doel van het project is het verkleinen van (en het risico op) kindermishandeling. Subdoelen zijn het verbeteren van zwangerschap en geboorte en verbeterde gezondheids- en ontwikkelingskansen.

In Bergen op Zoom is Thuiszorg West-Brabant op twee locaties te vinden: In de Wittenhorst in Halsteren en in Brede School Het Palet in Nieuw-Borgvliet.

Stockfoto: Pixabay/Free-Photos