Gemeenten West-Brabant West en Juzt werken samen in 2017

INGEZONDEN MEDEDELING

WEST-BRABANT – De negen gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert zijn er in geslaagd om voor de eerste vijf maanden van 2017 een nieuwe overeenkomst met Juzt te sluiten. Er is tussen de gemeenten aan de ene zijde en Juzt aan de andere zijde een fundamenteel verschil van inzicht over de wijze waarop de zorg aan de jeugdigen bedrijfsmatig wordt ingericht door Juzt.

De afgelopen maanden heeft Juzt aangegeven te kampen met financiële problemen. Voor de negen gemeenten staat voorop dat de zorg aan de kinderen gegarandeerd blijft in 2017. Ook voor Juzt is dit het uitgangspunt. Daarom hebben beide partijen gemeend om een overeenkomst met elkaar te sluiten voor het verlenen van zorg voor de periode van vijf maanden. Voor het jaar 2018 zal de zorg aan jeugdigen via een aanbesteding plaatsvinden. Ook dan is Juzt vrij om in te schrijven op de aanbesteding.

De negen gemeenten maakten zich de afgelopen tijd zorgen over de continuïteit bij Juzt en daarmee over de continuïteit van de zorg. Dit naar aanleiding van de signalen die Juzt heeft gegeven over de financiële zorgen die de organisatie op dit moment heeft. Begin april 2017 komt Juzt met een plan voor een gezonde toekomst van de organisatie. In de tussenliggende periode is het de gemeenten veel aan gelegen om de zorg aan de kinderen te garanderen. Dat doet zij nu met de gesloten overeenkomst.

Zorg voor kind blijft beschikbaar

De negen gemeenten doen er alles aan dat de zorg voor de kinderen beschikbaar blijft. Elk kind blijft de hulp krijgen die het nodig heeft. Daar waar Juzt geen zorg kan verlenen zullen de gemeenten andere aanbieders de gelegenheid geven om zorg te bieden.

Foto: Pixabay/Ryan McGuire