Gemeenteraad roept op tot ‘quick wins’ Auvergnestraat, Glymesstraat en Boutershemstraat

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de gemeenteraad van 1 maart 2018 gaan alle fracties in een gezamenlijke motie het college vragen om heel snel werk te maken van de verkeersveiligheid bij de Auvergnestraat, Glymesstraat en Boutershemstraat.

Alle partijen vinden dat er heel snel wat moet verbeteren, vandaar de gezamenlijke motie. Daarin wordt onder meer aangehaald dat wethouder Partick van der Velden in de Commissie Stad en Ruimte van 17 januari 2018 al aangaf dat hij met collega Yvonne Kammeijer ging bekijken of het mogelijk is om de Belvédèrestraat vanaf de Kiek richting Glymesstraat af te sluiten. In de motie vraagt de raad dringend om daar nog vóór 15 maart werk van te maken.

Tevens zou worden uitgezocht of er subsidie te krijgen is voor een door Veilig Verkeer Nederland te houden onderzoek. Ook de uitkomsten van de Klankbordgroep Verkeer Centrumgebied worden gebruikt voor te nemen beslissingen.

De nodige snel uit te voeren verbeteringen

Op zaterdag 17 februari 2018 was er een rondgang langs de betreffende straten met politici en bewoners. Daar werden gezamenlijk een aantal ‘quick wins’ vastgesteld, zoals het omleiden van vrachtverkeer, actieve handhaving op snelheid, éénrichtingsverkeer maken van de Belvédèrestraat richting de parkeergarage en het verwijderen van de verkeersborden met hierop Roosendaal en Vlissingen bij onder andere de Westersingel richting de Boutershemstraat. In plaats daarvan zou een bord met ‘alle richtingen’ naar de rondweg moeten verwijzen. In de gezamenlijke oproep van de raad wordt namens de bewoners dringend gevraagd om nu snel te gaan handelen en zo veel mogelijk van de besproken ideeën uit te voeren op korte termijn.

Afbeelding: Pixabay/Sanjit Pandey