Gemeenteraad stemt in met extra geld Gebouw-T

Na ruim vijf uur vergaderen, met drie tussentijdse schorsingen, ging de raad gisterenavond akkoord met de Beleidskadernota 2017-2020. (foto: Maarten van 't Hof)

BERGEN OP ZOOM – De Bergse gemeenteraad heeft gisterenavond besloten om de komende vijf jaar anderhalve ton jaarlijks méér geld uit te geven aan het Poppodium. Met deze financiële impuls van in totaal driekwart miljoen euro moet de exploitatie van Gebouw-T overeind gehouden worden. Het besluit was op zich geen verrassing: politieke partijen hadden op voorhand al aangegeven 'dat het wel goed zou komen' met Gebouw-T.

Kririek was er wel, met name vanuit het CDA: de onafhankelijke stichting die Gebouw-T beheert zou niet bereid zijn om kritisch naar de eigen bedrijfsvoering te kijken, zo wierpen de christendemocraten tegen. Toch was dit voor de meerderheid van de raad geen reden om af te zien van de extra financiële steun, bóvenop de 226.000 euro die Gebouw-T per jaar ontvangt. Daarop besloot CDA-voorvrouw Annette Stinenbosch uiteindelijk de gehéle Beleidskadsernota 2017-2020 (de nota met beleidsplannen voor de komende vier jaar) waar het voorstel deel van uitmaakt, af te keuren. Uit protest.

Vluchtelingen

Ook Lijst Linssen keurde de Beleidskadernota af; ook vanwege het vluchtelingenbeleid – zo verwoorde fractiewoordvoerder Sander Siebelink het in de raad. Hij stelde eerder die avond dat "een meerderheid van de vluchtelingen uit economisch gewin" naar Nederland is gekomen. GroenLinks-raadslid Peter van den Ouden reageerde daarop als door een wesp gestoken. "Een meerderheid, zegt u? Waar haalt u die gegevens vandaan?", sprak hij Siebelink op bitse toon toe. De  Lijst Linssen-politicus reageerde onverstoord: "Ik baseer mij op berichtgeving uit de landelijke media…"

Hondenbelasting

Bij de beleidskadering is ook een aantal moties aangenomen. Zo heeft de gemeenteraad de het College van B&W wél de opdracht gegeven om de toekomst van Gebouw-T nader te onderzoeken – echter zonder hieraan directe financiële consequenties te verbinden. Ook was er een succesje voor de VVD: de afschaffing van de hondenbelasting -een langgekoesterde wens van de liberalen- is eindelijk een feit. In een periode van vijf jaar wordt deze afgebouwd. Een vrijwel raadsbreed ingediende motie om de inspraakmogelijkheid voor burgers bij besluitvorming te vergroten, ging probleemloos door de raad.

Veilgheid op straat en anti-discriminatie bij de politie

Ook zijn er voorstellen aangenomen voor méér bevoegdheden van BOA's -dit voor een beter veiligheidsgevoel in de wijk- en een motie  ter voorkoming van discriminatie door de politie. De burgemeester reageerde fel op het laatstgenoemde voorstel: "In het Bergse korps wordt niet gediscrimineerd", sprak hij nadrukkelijk. Toch vond een meerderheid van de raad het belangrijk om alert te zijn op het gevaar van 'etnische profilering', waarbij agenten bij controles kritischer zouden kijken naar mensen met een specifieke huidskleur of culturele achtergrond.

Geboortebos

Een voorstel van het CDA om een 'geboortebos' aan te leggen -waarbij per nieuwgeboren Bergenaar een boompje wordt geplant- stuitte op praktische bezwaren. Wethouder Van der Velden wist niet of hier wel ruimte voldoende voor is. Ook BSD-voorman Louis van der Kallen had duidelijk zijn bedenkingen bij zo'n geboortebos, die hij op komische wijze verwoordde: "Als je op tv ziet hoe bij een valwind ineens tientallen bomen worden onthoofd, en het zou bij zo'n geboortebos gebeuren, dan denk ik: het zal je kind maar wezen…" Toch vond de meerderheid van de raad dat er serieus naar het plan gekeken moet worden.