Gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom hijsen met Bravis samen de regenboogvlag (video)

Vandaag hesen wethouder Joey van Aken van de gemeente Bergen op Zoom en wethouder Evelien van der Star van de gemeente Roosendaal samen met Bravisbestuurders Bianka Mennema en Albert-Jan Mante en verschillende ziekenhuismedewerkers regenboogvlaggen bij de hoofdlocaties van het Bravis ziekenhuis. De drie organisaties willen hiermee extra benadrukken dat iedereen welkom is en zich geaccepteerd en veilig moet kunnen voelen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit.  

“Bij Bravis geloven we in ‘Samen word je beter’. Dat begint bij je welkom voelen en jezelf kunnen zijn. Als werkgever en zorgverlener leggen we daarom dit jaar extra de nadruk op dit onderwerp. Dit doen we onder meer door vandaag de regenboogvlag te hijsen”, vertelt Bravis-bestuurder Bianka Mennema.

Wethouder Joey van Aken van de gemeente Bergen op Zoom vindt het belangrijk om als lid van het gemeentebestuur aanwezig te zijn bij het hijsen van de regenboogvlag in zijn gemeente. “Vrij en veilig leven is het recht van iedereen. De regenboogvlag symboliseert voor mij dat iedereen uniek is en erbij hoort. We geven hiermee de boodschap af aan die samenleving om open te staan voor diversiteit. Ik vind dat een belangrijke waarde in onze democratische samenleving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn”, aldus wethouder Van Aken.  

Wethouder Evelien van der Star van de gemeente Roosendaal: “Roosendaal is Regenbooggemeente, we willen dat iedereen zich in onze stad en dorpen welkom en thuis voelt. Dat is nog niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn nog te veel (soms onbewuste) vooroordelen, onbegrip en uitsluiting. Daarom is er vandaag extra aandacht voor inclusie: in Roosendaal hoort iedereen erbij. Ik ben blij dat inwoners en organisaties, zoals het Bravis ziekenhuis, hier aandacht aan besteden.” 

Ook Albert van der Heijden, Intensive Care-verpleegkundige bij Bravis, was aanwezig bij het hijsen van de vlaggen. “Vorig jaar heb ik mij er hard voor gemaakt dat we als Bravis de regenboogvlag hesen. Zelf heb ik het geluk dat ik een lieve man heb en mooie meiden die mij geaccepteerd hebben. En dat ik mijzelf kan zijn, zowel in mijn werk bij Bravis als in mijn omgeving. Toch kan ik mij voorstellen dat dat niet voor iedereen geldt in ons ziekenhuis. Ik ben er dan ook blij mee dat we als Bravis meer aandacht gaan besteden aan dit onderwerp en het bespreekbaar maken. En dit gaat verder dan alleen gender, want ook aandacht voor culturele diversiteit is belangrijk. Zodat iedereen mag zijn wie die wil zijn.”