Gertjan Huismans stapt uit VVD-fractie en wordt éénmansfractie

BERGEN OP ZOOM – In een brief aan het college en de raad heeft Gertjan Huismans vanavond laten weten niet langer deel uit te maken van de VVD-fractie. Hij blijft wel raadslid en gaat als lokale partij zelfstandig verder. Voortaan kent de gemeenteraad dus elf fracties.

Huismans laat in zijn schrijven weten zeker niet over één nacht ijs te zijn gegaan. Hij heeft véél gesprekken gehad met de VVD en is lang bij zichzelf te rade gegaan. Voornaamste oorzaak voor de breuk was het feit dat hij niet meer tot fractievoorzitter is gekozen na de laatste lokale verkiezingen. Die functie ging naar Rian Govers-gabriëls. Ook binnen de lokale VVD-gelederen maakte dit veel los, lang niet iedereen vond dat hij die functie op moest geven.

Volksvertegenwoordiger

Huismans heeft ruim de tijd genomen om tot een besluit te komen en maandagavond deelde hij die keuze mee aan zijn bestuurlijke collega’s. Aanblijven in de VVD-fractie ziet hij niet meer als optie, daarvoor heeft de samenwerking  ‘te zwaar te lijden’ gehad. Het vanaf nu zelfstandige raadslid neemt zijn verantwoordelijkheid als gekozen volksvertegenwoordiger echter serieus, meldt hij:  “Als hoogste orgaan is het onze taak om de gemeenschap te dienen en te vertegenwoordigen. Daar heb ik bijna 20 jaar veel met veel energie aan mogen bijdragen en dat zal ik blijven doen.”

Onvermijdelijk

In de brief maakt Huismans duidelijk dat pogingen nader tot elkaar te komen met wederzijds respect zijn ondernomen. Toch heeft hij niet de indruk dat in de VVD-fractie blijven tot ieders tevredenheid zou verlopen; “Dan komt toch het moment waarop je niet hoopt maar dat onvermijdelijk is en je tot de conclusie moet komen dat een werkbare oplossing niet haalbaar is.”

Hij wil echter trouw blijven aan zijn politieke principes en idealen, achterban en persoonlijkheid: “Dat zijn de waarden van waaruit je beslist hoe je dicht bij jezelf kan blijven en toch je volksvertegenwoordigende rol kan invullen.” Daarom gaat het raadslid op eigen kracht verder, met het mede ondertekende verkiezingsprogramma en coalitieakkoord in gedachten. “Ik ben wat dat betreft gewoon dezelfde.” Hoe zijn nieuwe éénmanspartij gaat heten meldt de brief niet.

De volledige Brief:

Aan de Voorzitter van de Raad Aan de leden van de Raad Aan het College van B en W
 
Betreft: vertrek uit VVD fractie.
 
Besten dames en heren,
 
Bergen op Zoom 24 september 2018,
 
Hierbij wil ik u kennis geven van mijn besluit om de VVD fractie te verlaten. Dit besluit is niet lichtvaardig genomen. Soms doen zich in onze politieke leven situaties voor die zo onverenigbaar blijken te zijn dat de samenwerking in een fractie daarvan te zwaar heeft te lijden. Dat leidt af van de inhoud en volksvertegenwoordigende opdracht. Als hoogste orgaan is het onze taak om de gemeenschap te dienen en te vertegenwoordigen. Daar heb ik bijna 20 jaar veel met veel energie aan mogen bijdragen en zal dat blijven doen.
 
In dit soort situaties heb je verschillende keuzes;
 
– Bij een conflict in een fractie direct je conclusies trekken en uitstappen.
– Overstappen naar een andere politiek geleding.
 
Ik wil u melden dat beide mogelijkheden in mijn overwegingen geen optie zijn geweest.
 
Na een periode van rust en reflectie is binnen de VVD maximaal geprobeerd tot herstel van vertrouwen te komen. Dat, vanuit ieders besef dat, eenheid binnen de fractie de beste optie was om met elkaar verder te gaan en de publieke zaak te dienen. U mag van mij aannemen dat eenieder daar maximaal aan heeft proberen bij te dragen. Waarvoor ik mijn respect wil uitspreken.
 
Dan komt toch het moment waarop je niet hoopt maar dat onvermijdelijk is en je tot de conclusie moet komen dat een werkbare oplossing niet haalbaar is. Dat het niet in het belang is voor een stabiele VVD fractie om daar onderdeel van uit te blijven maken.
 
Dat verandert echter niets aan wie je bent, je politieke principes en idealen, je achterban, je persoonlijkheid. Dat zijn de waarden van waaruit je beslist hoe je dicht bij jezelf kan blijven en toch je volksvertegenwoordigende rol kan invullen. Dat zijn dilemma’s die in het politieke leven bij eenieder in meer of mindere mate kunnen voor komen.
 
Al met al heeft dit voor mij tot de stap geleid om mijn vertrek uit de fractie aan te kondigen. Als zelfstandig volksvertegenwoordiger zal ik aan mijn mandaat invulling geven. Hiervan heb ik onze Voorzitter van de Raad inmiddels verwittigd.
 
Daarmee telt onze Raad elf fracties. Toch betekent dit op de inhoud voor mij geen versplintering. Ik ben VVD’er, mede ondertekenaar van het verkiezingsprogramma en coalitieakkoord . Ik ben wat dat betreft gewoon dezelfde.
 
Tot besluit:
 
Ik zie terug op een lange periode van mooie en moeilijke momenten, van vrolijkheid en verdriet, van bruggen slaan, van eendracht en verdeeldheid, van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ik zal me maximaal blijven inzetten om het beste voor onze gemeenschap te blijven betekenen. Niet omziend in wrok maar als bruggenbouwer in onze Gemeenteraad. Laten we zuinig zijn op mandatarissen in het openbaar bestuur. Ik spreek mijn dank uit aan u allen voor het vertrouwen dat door u in mij is gesteld.
 
Met bestuurlijke groet, Gertjan Huismans