Gesteggel over inflatiecijfer bij belastingverhoging

"De gemeentelijke belastingen gaan in 2019 slechts omhoog met de inflatie", zo belooft het Bergse stadsbestuur de inwoners. Maar hoe hoog is de inflatie eigenlijk? (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay l Gerd Altmann)

BERGEN OP ZOOM – "Appels en peren", zo noemt raadslid Gertjan Huismans (fractie Punt) de discussie over het inflatiecijfer waarmee de gemeentelijke belastingen en heffingen in 2019 worden verhoogd. "Er moet helderheid komen". Huismans besluit daarom; "hopelijk met de hulp van coalitiepartijen", om een wijzigingsvoorstel in te dienen tijdens de komende raadsvergadering van 19 december. Een soortgelijke motie van Punt heeft het tijdens de begrotingsbehandelingen van vorige maand niet gehaald. Inmiddels blijken meerdere partijen toch vraagtekens te plaatsen bij de wijze waarop de inflatie wordt berekend – zo bijkt donderdagavond tijdens de behandeling van de Belastingmaatregelen 2019. Donderdagavond kwam de Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking bijeen in de raadzaal, om de belastingtarieven voor komend jaar te bespreken.

Huismans had al eerder vastgesteld dat omliggende gemeenten andere, vaak lagere inflatiecijfers hanteren. Bergen op Zoom gaat uit van de 2,4 procent inflatie zoals vastgelegd in de landelijke Meicirculaire van het ministerie. "Waarom niet het cijfer hanteren van het CBS, gebaseerd op een meerjaarse consumentenindex", merkt Huismans op. Ook commissielid Reinoud Krijnen (Samen 0164) wil duidelijkheid over de cijfers. Wethouder Annette Stinenbosch werpt tegen dat er ook gemeenten zijn die juist hogere cijfers hanteren – zoals de gemeenten Moerdijk en Tholen. Het CDA vindt het ook tijd voor duidelijkheid over de inflatiecijfers, voegt Hans-Peter Verroen daar aan toe.

Hondenbelasting

Over het algemeen kunnen de inwoners van Bergen op Zoom dus een geringe belastingverhoging tegemoet zien, zo blijkt uit het raadsvoorstel. Buiten de doorberekinging van de inflatie volgt er geen verdere ophoging. Ook gaan lasten in sommige gevallen zelfs omlaag. "De hondenbelasting gaat naar nul en daar is de VVD als intiatiefnemer van de afschaffing blij om, zo zegt Joost Pals. "Ook de rioollasten blijven voor de burgers gelijk." Het verkorten van de afschrijving van riolen wordt opgevangen in het grootgebruik, merkt het liberale raadslid op. De VVD wil verder een vermindering van gebieden met betaald parkeren. " Zo willen we Plein XIII op bepaalde momenten gratis maken", aldus Pals. "Dat is ook vastgelegd in het coalitieakkoord."

Leges voor afsluiten huwelijken

Opmerkelijke verschillen zijn er ook, aldus Pals. Zoals de leges voor het voltrekken van het huwelijk die kunnen oplopen tot wel 627 euro, voor huwelijken die worden afgesloten op andere locaties dan het stadhuis. De VVD wil dat op gelijk niveau brengen. "Leges moeten kostendekkend zijn."

Verbrandingsbelasting

De verbrandingsbelasting gaat omhoog en dat vindt coalitiepartij D66 begrijpelijk. "Het doel is om te komen tot minder restafval", aldus Carinne Elion. "Daarom is het belangrijk om hierover gerichte voorlichting te geven aan de bewoners."

Regenwater

GroenLinks wil het regenwater loskoppelen van de riolering en opvangen, om in droge periodes te gebruiken voor beregening van gewassen en tuinen – aldus raadslid Corry Damen.

Dure gemeente

Bergen op Zoom is al met al een vrij dure gemeente als het om belastingen gaat, constateren diverse fracties. "Zeker die paar tientjes kunnen voor veel minima het verschil maken", stelt Joey van Aken (PvdA). "Het komende jaar stijgen de parkeertarieven, maar wat krijgen de bewoners daarvoor terug?" Hij vreest dat het vrijhouden van Plein XIII een 'sigaar uit eigen doos" wordt.

Rioollasten

BSD-raadslid Louis van der Kallen heeft, wat de rioollasten betreft, ernstige bezwaren. Die worden wat hem betreft onevenredig zwaar doorbelast aan de grootverbruikers: bedrijven die veel gebruik maken van riool. En de lasten hadden eigenlijk lager kunnen zijn, als voorgaande gemeentebesturen niet de investeringen jaar na jaar vooruit hadden geschoven. "De aanleg van riolering is in de jaren 80 en 90 uitgesteld, ondanks de subsidies van Rijk en waterschappen", zegt Van der Kallen. "Totdat de subsidies stopten, en de gemeente alsnog de vooruitgeschoven investeringen moest doen." Van der Kallen stemt daarom tegen de heffingverhoging op de riolen, omdat de verkorting van de rioolafschrijvingen van 60 naar 40 jaar – en daarmee ook de verhoging van de jaarlijkse afschijvingskosten – onterecht worden afgewenteld.