Getuigen gezocht van gijzeling in het Markiezenhof

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Geen paniek! Het gaat niet om een recente gebeurtenis. Het is echter ook geen vroege 1 aprilgrap. Stadshistoricus Yolande Kortlever is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van een gijzeling die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden in het Markiezenhof. Het verhaal over deze gijzeling zal onderdeel zijn van de tentoonstelling ’75 jaar bevrijding’ die op dit moment voorbereid wordt.

In het tijdschrift ‘De Waterschans’ van juni 2018 werd door Gijs Asselbergs en John Roovers al aandacht besteed aan deze gijzeling in hun artikel over de Forddealers in Bergen op Zoom.

Wat was het geval? Eind september 1944 gaf Frits Diepen, eigenaar van de Fordgarage ‘Difoga’ aan de Bredasestraat, zijn monteurs opdracht om in staking te gaan en onder te duiken. Hierdoor konden zij geen werkzaamheden meer verrichten aan het Duitse wagenpark. Op 4 oktober 1944 ging de Duitse Feldgendarmerie op zoek naar deze ondergedoken monteurs. Familieleden werden onder druk gezet om de onderduikadressen prijs te geven. Als represaille werden diverse familieleden door de Feldgendarmerie meegenomen en opgesloten in het Markiezenhof, dat destijds een kazerne was. Tegen de thuisblijvers werd gezegd dat de gegijzelden niets te eten of te drinken zouden krijgen totdat de monteurs zich gemeld zouden hebben.

Plotseling vrij

De gegijzelden kwamen niet alleen uit Bergen op Zoom, maar ook uit de directe omgeving zoals bijvoorbeeld Huijbergen. In totaal werden er 14 mannen en 28 vrouwen gegijzeld. De gijzeling duurde vier dagen. Tot ieders verbazing ging de poort van het Markiezenhof op 8 oktober plotseling open en kon men ongehinderd naar huis! Volgens één van de gegijzelden was er geen militair meer te bekennen in de kazerne. Deze waren waarschijnlijk allemaal ingezet bij de gevechten tegen de Canadezen die toen in alle hevigheid plaatsvonden ten zuiden van Bergen op Zoom, zoals in Hoogerheide.

Voedsel van het verzet en militairen

Yolande Kortlever heeft inmiddels met twee vrouwelijke gegijzelden gesproken en al veel informatie opgehaald. Zo is al bekend dat enkele verzetslieden de gegijzelden van broden voorzagen. Deze werden over de muur van (zeer waarschijnlijk) de Achterplaats van het Markiezenhof gegooid. Hier werden de gegijzelden kennelijk overdag gelucht. Ook kregen de gegijzelden voedsel van de militairen in de kazerne. Die waren die niet zo streng waren als de Feldgendarmerie, die de gegijzelden immers wilde uithongeren. Zo kregen ze brood en koffie, maar ook spaghetti en een ‘soort macaronipap’. Best ongewone gerechten in Nederland in die periode. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er Italiaanse soldaten gelegerd in het Markiezenhof. Tot wanneer is niet precies bekend. Waren die er nog aan het einde van de oorlog?

Wie weet meer?

Graag zou Yolande Kortlever in contact willen komen met personen die meer informatie hebben over deze gijzeling. Wie waren de verzetslieden die de gegijzelden van broden voorzagen? Welke bakker leverde het brood hiervoor? Wie waren de monteurs van Difoga en bij wie zaten zij ondergedoken? Zijn er nog meer getuigen van deze gijzeling of zijn er nakomelingen die van hun familie hierover gehoord hebben? Alle informatie is welkom. Je kunt contact opnemen via y.e.kortlever@bergenopzoom.nl of 0164-277077.