Gezamenlijke aanpak voor behandeling COPD-patiënten

WEST-BRABANT – Diverse zorgverleners uit westelijk West-Brabant werken sinds kort samen volgens een nieuwe leidraad voor de behandeling bij mensen die te maken hebben met een chronische longziekte. Het doel van deze samenwerking is om deze patiënten, die opgenomen zijn in het ziekenhuis na een aanval van ernstige benauwdheid, beter op elkaar afgestemde zorg te leveren. En dat niet alleen tijdens, maar ook ná de ziekenhuisopname. 

Long Alliantie Nederland koos deze regio uit om mee te werken aan het uittesten van een landelijke zorgprogramma. Dit zogeheten 'zorgpad COPD' zal in 2018 leiden tot een nieuwe zorgstandaard voor het hele land. Hierin is de samenwerking met en afstemming tussen de diverse zorgaanbieders verder verbeterd.

Opluchting

In westelijk West-Brabant werken het Bravis ziekenhuis, huisartsen, zorgaanbieders, apothekers en fysiotherapeuten nauw samen. Het zorgpad start in het ziekenhuis en loopt door in de thuissituatie. Volgens long- en huistartsen levert het letterlijk en figuurlijk een opluchting op voor alle betrokkenen. Er is betere afstemming en daardoor meer oog voor de situatie van de patiënt.

Plan als basis

Longverpleegkundige Marja Raatgeep is de schakel tussen ziekenhuizen, artsen en thuiszorginstanties. Zij bezoekt COPD-patiënten vaak thuis. Ze vertelt: “Een huisbezoek ga ik nu anders in. Je hebt een plan om als handvat te gebruiken. Zo werk ik samen met de patiënt aan diens doel om uit het ziekenhuis te blijven. Dat maakt de huisbezoeken anders dan de oude huisbezoeken. Je gaat echt samen aan de slag. De patiënt is ook meer betrokken en houdt meer eigen verantwoordelijkheid.”

COPD

De aandoening COPD treft vooral rokers. Maar luchtvervuiling, erfelijke factoren of werken met chemische stoffen kunnen het ook veroorzaken. Behandelingen zijn in veel ziekenhuizen nu nog verschillend van aanpak. In het nieuwe zorgpad waarin de diverse partijen samenwerken, krijgt een COPD-patiënt in Groningen straks dezelfde behandeling als een patiënt in Bergen op Zoom. Het initiatief voor één landelijke benadering komt van Long Alliantie Nederland en wordt dit jaar in acht regio’s getest bij COPD-patiënten die met een longaanval in het ziekenhuis worden opgenomen.