Goed opknappen zwembad De Schelp kost minstens 2,7 miljoen

BERGEN OP ZOOM – Het opknappen van De Schelp gaat in totaal, naast de al begrote lasten, waarschijnlijk ruim € 2,7 miljoen kosten. Als de raad tenminste akkoord gaat. Daarmee zal dan zo snel mogelijk worden gestart. De verwachting is dat het zwembad voor de zomer van 2019 weer open gaat. De gemeente verwacht ook een deel van de kosten dan weer terug te verdienen.

Er is een jaar nodig vanwege besluitvorming, aanbesteding én omdat het college de gemeenteraad voor gaat stellen om meteen werk met werk te maken en groot onderhoud, dat voor de volgende jaren stond gepland, naar voren te halen. Tevens wordt dan de mogelijkheid aangegrepen om het zwembad te verduurzamen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen en zuinige pompen. Het zwembad wordt, als alles dan toch op de schop gaat, meteen attractiever gemaakt.

Roestvorming

In maart van dit jaar werd besloten tot het voorlopig sluiten van het zwembad omdat er roestvorming was aangetroffen op onderdelen in de draagconstructie van het gebouw. Een gespecialiseerd adviesbureau kreeg opdracht om de problemen in kaart te brengen en met een plan van aanpak te komen. Dat plan is inmiddels door het college van B&W besproken. Alleen dit oplossen zou al ruim 1.5 miljoen kosten.

Omzet verlies wegens sluiting

Het college heeft een aantal scenario’s voor de aanpak besproken en legt die ook voor aan de raad. Het dagelijks bestuur van de gemeente wil het liefst werk met werk maken en geplande werkzaamheden voor groot onderhoud nu al meteen uitvoeren. Daarmee wordt voorkomen dat het zwembad de komende jaren tussentijds voor onderhoud opnieuw gesloten moet worden. De sluiting tot volgend jaar zomer betekent een verwacht exploitatieverlies van 8 ton. Samen met de kosten voor de aanpak van het roestvrijstaal komt dit op een bedrag van € 2.325.000,- dat ten laste van de Algemene Reserve komt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om geld ter beschikking te stellen voor de noodzakelijke werkzaamheden. Hierover moet in de vergadering van 5 juli een besluit worden genomen.

Meerkosten onderhoud

Daarnaast is er extra geld nodig voor groot onderhoud. Een groot deel was al opgenomen in het Meer Jaren Onderhouds Programma (MJOP), maar uit een nader onderzoek zijn ook werkzaamheden naar voren gekomen die daarin niet waren meegenomen. Het aanvullende bedrag van € 429.000,- zal eveneens gedekt moeten worden uit de Algemene Reserve. Zo komt de teller op 2,7 en misschien wel 2,8 miljoen en daar zijn de al begrote kosten niet eens in meegenomen. Die worden in het persbericht van de gemeente ook niet gespecificeerd.

Terugverdienen

De investering in verduurzaming en het vergroten van de beleving (ruim 9 ton) kan volledig worden gedekt uit de daling van de energielasten en de hogere inkomsten van Zwembad de Melanen en de Schelp B.V. Dat is de verwachting althans, aldus de gemeente. Inmiddels zijn zowel het personeel als de gebruikers ingelicht over de plannen.