Goud voor Bergen op Zoom bij de internationale verkiezing Groenste Stad van Europa 2015

BERGEN OP ZOOM  – De 'Association Europeenne pour le Fleurissement et le Paysage' is een internationale organisatie die sinds 1996 probeert te stimuleren dat leefomgevingen zo fraai mogelijk worden ingericht. Er wordt daarbij met name gekeken naar wat groeit en bloeit. Onderdeel van hun activiteiten is het uitreiken van prijzen voor De Groenste Stad. Bergen op Zoom valt opnieuw in de prijzen.

Vorig jaar kreeg de gemeente al de prijs voor de Groenste Stad van Nederland. Daarom mocht Bergen op Zoom dit jaar namens Nederland aan de Europese verkiezing meedoen, en met succes! Wethouder Patrick van der Velden kreeg vanavond in het Engelse Bristol de plaquette overhandigd. De gemeente is met goud bekroond door de internationale jury, bestaande uit landschapsarchitecten en experts op het gebied van tourisme en ruimtelijke ordening.

De stad is beoordeeld op een negental hoofdcategorieën, waaronder: leefmilieu, landschap, beplanting, beheer en onderhoud, burgerparticipatie, toerisme en recreatie. De jury was onder de indruk van de wijze waarop Bergen op Zoom zich heeft gepresenteerd met als thema “Een groen bondgenootschap tussen verleden en heden”. Bergen op Zoom heeft laten zien hoe je de rijke historie met veel monumenten en cultuur en nieuwe ontwikkelingen zoals een Natuurpodium met elkaar verbindt door een passende inrichting en beheer van de groene openbare ruimte. Ook de samenwerking die de gemeente daarbij zoekt met organisaties en burgers in de vorm van participatie heeft de jury zeer gewaardeerd.

Wethouder Patrick van der Velden: "Het meedoen aan de Europese verkiezing van Groenste Stad is een fantastische ervaring. Ik ben trots op onze medewerkers en op de vele vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat we de gemeente van haar beste kant hebben kunnen laten zien. Zoals de jury aangaf behaal je zo'n resultaat niet zo maar binnen een paar weken of maanden. Dit is het resultaat van een zorgvuldig beleid en beheer in de openbare ruimte dat in het verleden is ingezet en dat we nog lang willen voortzetten. Iedereen mag het nu weten, we zijn een stad van allure en daar mogen we trots op zijn met onze gouden bekroning."

De gemeente gaat de titel Groenste Stad van Europa inzetten bij het vermarkten van de stad en zoekt daarbij zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande evenementen die een link hebben met groen, cultuur en monumenten. In 2016 zal tijdens de heropening van het Anton van Duinkerkenpark tijdens de Dag van het Park extra aandacht worden besteed aan deze prijs. Daarnaast wordt de route die met de jury is afgelegd, ook uitgegeven in een boekje waarbij de highlights van de route worden toegelicht. Deze is binnenkort gratis verkrijgbaar is bij VVV de Brabantse Wal of te downloaden via de gemeentelijke website.

Foto: Gemeente Bergen op Zoom. in het midden wethouder Patrick van der Velden,links Peter Bogers en rechts Marian Huijgens (beiden van de afdeling Openbare Ruimte)