Govers (VVD): zorgvuldig omgaan met bouwplannen Wouwseweg

In 2016 kocht de gemeente de woning naast het gasstation aan de Wouwseweg. VVD-raadslid Govers (inzet foto) wil dat het pand snel gesloopt wordt, om verloedering te voorkomen. Volgende ilustratie:tussen de Wouwseweg en Ambachtsweg in Halsteren bouwt woningcorporatie Stadlander circa 46 woningen, waarvan 10 in de koopsector (vanaf circa 300.000 euro VON) en de overige in de (sociale) huursector. Qua woningtypen wordt volgens de planmakers "met dit huursegment ingespeeld op de behoefte vanuit jongeren, ouderen, nieuwkomers en één/twee persoons huishoudens aan duurzame, kleinschalige en toegankelijke nultrede-woningen." (Tekst: Han Verbeem, beeldmateriaal: gemeente Bergen op Zoom.)

HALSTEREN – Halsteren wordt steeds mooier, zo constateert VVD-voorvrouw Rian Govers-Gabriëls. De lege plekken in het straatbeeld worden ingevuld en na de 'mooie ontwikkelingen' die gaande zijn aan Vogelenzang en aan de Dorpsstraat, sprak de raadscommissie donderdag over de nieuwbouwplannen bij de Wouwseweg-Ambachtsweg, een samenwerkingsproject van de gemeente en Stadlander. In de commissie liet de grootste coalitiepartij GBWP doorschemeren dat ze een stap verder wil gaan bij de Wouwseweg, en woordvoerder Piet Roosendaal deed een opelijk pleidooi om ook de omliggende bedrijven uit de wijk te weren en te vervangen door woningbouw. Dat gaat coalitiegenoot Govers een stap te ver: "Het gaat hier wél om bedrijven die een bijdrage leveren aan onze lokale economie", zo zegt de VVD-politica. "Daar moet je zorgvuldig mee omgaan." 

"In Halsteren is men blij dat de langdurige open plekken nu één voor één ingevuld gaan worden", aldus Govers. "Het wordt er steeds mooier, vele mensen wonen er graag. Dat blijkt ook wel uit de nog steeds toenemende vraag naar woningen." Volgens het raadslid signaleren de regionale makelaars dat hun portefeuille vrijwel leeg is. "Dat zegt toch wel iets!"

Gescheiden rioolstelsel

VVD-raadslid Govers pleit verder voor duurzaamheidsmaatregelen in het plangebied, zoals aandacht voor waterafvoer met een gescheiden rioolstelsel. "We moeten voorsorteren op het veranderende klimaat. Het is zeer goed mogelijk het redelijk schone hemelwater op te vangen en ter plaatse in de bodem te infiltreren. Daarvoor zijn al diverse systemen op de markt."

Aardgasnetwerk

In het gebied zijn zogeheten nul-op-de-meter woningen voorzien, oftewel energieneutraal. De energie wordt opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen. Toch vindt Govers het verstandig om de wijk te koppelen aan het aardgasnetwerk. 'We moeten de maximaal haalbare infrastructuur aanleggen, dus ook een gasleiding,. Zelfs al sluiten we de woningen niet meer op gas aan", zo stel ze. Dat zou later van voordeel kunnen zijn. "Uit onderzoeken blijkt, dat het huidige aargasnetwerk in te toekomst óók voor waardevolle andere gassen gebruikt kan worden.," Het aanleggen van een nu nog onbenut netwerk is dus zeker geen verspilling van geld en moeite, voorziet Govers. "Dan ligt het er alvast maar!"