Green Chemistry Campus uitgebreid met onderzoeksinstituut ECN

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM – Op het SABIC terrein is de Green Chemistry Campus gevestigd. Dit innovatieve centrum is gerealiseerd om bedrijven de kans te geven aan biobased producten en technologieën te werken. Alles onder het motto: Agro meets Chemistry. De gemeente Bergen op Zoom is mede-aandeelhouder in deze campus en blij met een nieuwe grote kennispartner die zich nu heeft verbonden aan een hier al gevestigd onderzoekscentrum.

Op de campus is onder meer onderzoekscentrum Biorizon te vinden. Hier werkten de onderzoeksinstituten TNO en VITO al een aantal jaren samen aan het ontdekken van nieuwe aromaten. Dat zijn verbindingen die kunnen dienen als bouwstenen voor de productie van diverse materiaalsoorten. Aan die gezamenlijke research gaat voortaan ook het gerenommeerde Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) deelnemen. Op donderdag 1 december tekenden de drie partijen hiertoe een overeenkomst.

Goed voor het milieu, de wetenschap én de economie

Door deze versterking heeft Biorizon voortaan de volledige knowhow in huis voor de ontwikkeling en productie van zogenaamde aromaten uit biomassa. De komende jaren zullen gezamenlijke onderzoeksprojecten de commerciële productie van bio-aromaten dichterbij brengen. Het winnen van aromaten uit plantaardig restmateriaal vermindert de afhankelijkheid van aardolie en leidt tot minder CO2-uitstoot. Deze productie heeft daarmee niet alleen een groot wetenschappelijke belang, maar tevens een belangrijke economische en milieubesparende waarde.

Foto (gemeente Bergen op Zoom): Arnold Stokking (TNO), Walter Eevers (VITO) en Martin Scheepers (ECN) ondertekenen de overeenkomst tijdens Biorizon's jaarevent.