Grensregio slaat handen ineen voor Unesco-status Geopark Schelde Delta

Het beeldmerk van Geopark Schelde Delta, het Vlaams-Nederlandse regionale samenwerkingsverband. Volgende foto: De ontertekenaars van het convenant: vertegenwoordigers van 65 regionale en lokale overheden uit Vlaanderen, West-Brabant en Zeeland. (Persfoto: provincie Antwerpen)

INGEZONDEN BERICHT, bewerkt door de redactie 

BRABANTSE WAL / ANTWERPEN – Met de ondertekening van de intentieverklaring op 28 november te Antwerpen, is een belangrijpe stap gezet op weg naar het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta. De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland nemen samen met EGTS Linieland van Waas en Hulst hierin het voortouw. Samen met zo’n 60 partners bestaande uit wetenschap, onderwijs, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken zij samen aan het vormgeven van het Geopark en de kandidaatstelling bij Unesco.

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie, de strijd tussen mens en water zo aanwezig is. De geologische ontstaansgeschiedenis in relatie tot de rijke cultuurhistorie en natuur maken dat het gebied van de Schelde Delta (eigenlijk een estuarium*) alles in zich heeft om een Unesco Global Geopark te worden. Het gebied omvat 61 gemeenten in 4 provincies en heeft 1.5 miljoen inwoners.

Schelde-delta beter bereikbaar maken voor breder publiek

‘Onze geliefde Schelde-delta is van een zeldzame schoonheid. Dit willen we beter bereikbaar maken voor een breder publiek, zodat meer mensen ervan kunnen genieten. Daarmee zorgen we ook voor draagvlak. Draagvlak dat we hard nodig hebben voor de verdere groei en bloei van de economie, natuur en cultuurhistorie in onze regio’: met deze woorden opende Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, de bijeenkomst ter ondertekening van de intentieverklaring.

Bidbook eind 2021 naar Unesco, voorjaar 2023 uitspraak

De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland vormen, samen met EGTS Linieland van Waas en Hulst, het internationale projectteam. Deze bouwt als kwartiermaker aan het netwerk- en samenwerkingsverband Geopark Schelde Delta. Samen met de partners wordt toegewerkt naar een bidbook, dat eind 2021 wordt aangeboden aan Unesco. Na een evaluatiebezoek zal Unesco naar verwachting in het voorjaar van 2023 uitspraak doen over de erkenning.