GroenLinks en CDA: Waar blijft afgesproken beplanting?

BERGEN OP ZOOM – Vorig jaar dienden het CDA en GroenLinks gezamenlijk een motie in over maatregelen voor het behoud van bijen en andere insecten. Daar is tot nu toe weinig mee gedaan, melden beide partijen teleurgesteld. Ze roepen het college op er alsnog echt werk van te maken.

In een gezamenlijke brief van CDA-raadslid Erik Verbogt en GroenLinks-fractievoorzitter Peter van den Ouden wordt gewezen op de in november met algemene steun aangenomen motie. Het idee was (en is) om in plantsoenen en openbaar groen minder zogeheten blokhagen weg te zetten en vaker te kiezen voor vaste planten met een lange bloeitijd. Die helpen bijen, vlinders en andere insecten namelijk te overleven. Gezien de teruggelopen populatie een punt van zorg voor veel mensen, mede daarom was de raad het unaniem eens met het voorstel.

Goed voorbeeld…

In de praktijk wordt echter nog weinig gedaan met de wens van de gemeenteraad, stellen Den Ouden en verbogt vast. Er staan nog steeds vooral blokhagen. “Zo ook op de nieuwe rotonde in Halsteren”, aldus de brief. Er komen veel mensen langs die plek en alleen al daarom zou het goed zijn als hier vaste langbloeiende planten stonden. Niet alleen om te laten zien dat het de gemeente menens is maar mogelijk ook ter inspiratie. Er zou hier zelfs informatie verstrekt kunnen worden over insectvriendelijke beplanting, stellen de raadsleden voor.

Mogelijkheden genoeg, waaronder ook bloeiend groen dat weinig onderhoud behoeft. De fracties van beide partijen willen weten waarom er nog niets is ondernomen en hopen dat hier snel verandering in komt. Ze sluiten hun schrijven toepasselijk af: “Wij hopen op een BIJzonder goed antwoord op onze vragen.”