GroenLinks op de bres voor bewoners Vlierstraat

BERGEN OP ZOOM – De bewoners van de Vlierstraat geven al een tijdje aan behoorlijk ongelukkig te zijn met de staat waarin hun leefomgeving verkeert. Namens GroenLinks stellen duoraadslid Max Majorana en fractievoorzitter Peter van de Ouden vragen aan het college.

In de Vlierstraat heersen grote zorgen, meldt GroenLinks. Over de branden die de buurt al een tijdje teisteren maar ook vanwege het zwerfafval dat overal ligt. “Er heersen angst en onrust in de wijk en men voelt zich niet gehoord”, schrijven Majorana en Van den Ouden. Ruim twintig bewoners stuurden begin juli een brief naar de gemeente en Stadlander, waarin ze uitlegden wat hen dwars zit. GroenLinks noemt enkele citaten:

  • “We worden aan het lijntje gehouden door Stadlander en gemeente.”
  • “Vele mensen in de straat voelen zich niet meer veilig.”
  • “Veel vuil op straat.”
  • ‘Veel overlast van afval dumpen.”
  • ‘Drugs, vuil in de brandgangen, betere buurtpreventie liefst met wijkagent.”

Mede naar aanleiding van die brief is de fractie op bezoek geweest bij enkele bewoners, voor een gesprek en een rondleiding. “Wij zijn geschrokken van wat we hebben gezien en gehoord”, laten de fractievoorzitter en het duoraadslid weten. Er volgt een flinke opsomming aan misstanden: Het is er vervuild, er is veel zwerfafval, afval wordt gestort in openbaar groen, er zijn tuinen die gebruikt worden als vuilnisbelt, er is in de brandgangen sprake van achterstallig onderhoud. Bovendien zijn veel bewoners bang dat er nog meer branden zullen worden gesticht. Men voelt zich daarnaast niet serieus genomen. Als een soort noodkreet werd zelfs een spandoek opgehangen met de vraag ‘Waarom wordt onze straat niet geholpen?’.

Aanpak ontbreekt

GroenLinks liet het niet bij gesprekken met bewoners en is tevens verhaal gaan halen bij een medewerker van de gemeente, de wijkagent en een medewerker van Stadlander. Hieruit bleek vooral dat de problemen en klachten bekend zijn en de noodzaak om er wat aan te doen wordt ingezien. Een concreet plan van aanpak ontbreekt echter vooralsnog.

Gemeente moet regie nemen

Volgens Van den Ouden en Majorana kan het zo niet langer. Ze maken zich zorgen om het welzijn van de bewoners en de volksgezondheid en willen dat er op korte termijn een actieplan komt, opgesteld samen met de bewoners, politie, Stadlander, WijZijn Traverse en waar nodig anderen. De gemeente moet daarin het initiatief nemen en de regie oppakken door bijvoorbeeld de inzet van een wijkregisseur.