GroenLinks roept college op: onderteken het Schone Lucht Akkoord!

BERGEN OP ZOOM – GroenLinks-fractievoorzitter Peter van den Ouden schrijft het college aan. Hij wijst op het Schone Lucht Akkoord dat deze week door veel Nederlandse gemeenten, provincies en het Rijk is ondertekend. Het zou voor Bergen op Zoom een goede zaak zijn daar bij aan te sluiten, vindt zijn fractie.

Het Schone Lucht Akkoord is opgesteld om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren en behelst nieuwe maatregelen voor onder meer verkeer, de industrie, de landbouw en de bouwsector, maar ook voor particuliere huishoudens. Het doel: vervuiling door stikstofdioxide en fijnstof tot 2030 verder terugdringen en daarmee minimaal 50 procent gezondheidswinst behalen. Het zou zelfs 4000 tot 5000 vroegtijdige sterfgevallen moeten schelen, stelt het akkoord. Het Rijk trekt er 50 miljoen euro voor uit en ook gemeenten en provincies investeren in de uitvoering.

Voortijdige sterfte

De luchtkwaliteit heeft grote impact op de volksgezondheid, meldt de brief van Van den Ouden. Hij haalt een quote aan van minister Van Veldhoven van Milieu: "Zo'n 11.000 mensen in Nederland gaan jaarlijks vroegtijdig dood door vieze lucht. Heel veel kleine stofdeeltjes zorgen echt voor die problemen. Eén op de vijf kinderen die astma hebben, heeft dat gekregen door luchtverontreiniging. We zijn gebaat bij schone lucht. Binnen tien jaar willen we overal voldoen aan de normen waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie zegt: zo schoon moet de lucht zijn."

Kansen

De Europese milieunormen moeten ‘een ondergrens’ zijn, vinden de ondertekenaars van het akkoord. Dat zet vooral in op de toepassing van bestaande technologieën, die echter nog lang niet overal worden toegepast. De overheid moet dit in de rol van opdrachtgever gaan eisen van het bedrijfsleven, stelt de betreffende overeenkomst. Het verbaast niet dat GroenLinks hier ook lokaal enthousiast van wordt. Volgens Van den Ouden bieden de ervoor uitgetrokken subsidies bovendien lokaal kansen; "Zo’n momentum moet je niet voorbij laten gaan. Ik roep daarom het college op dit akkoord ook te ondertekenen en lokaal aan die verbetering van de luchtkwaliteit mee te werken.”

Afbeelding van Ralf Vetterle via Pixabay