GroenLinks: ‘Snel dialoog over vluchtelingen’

Op 12 november besluit de Bergse gemeenteraad over de begroting van 2016. In deze rubriek geven fractievoorzitters hun visie op de (financiële) toekomst van Bergen op Zoom. Hier de bijdrage van Peter van den Ouden (GroenLinks).


door Peter van den Ouden
Fractievoorzitter GroenLinks

GroenLinks vindt dat Bergen op Zoom een bijdrage moet leveren aan de opvang van vluchtelingen die naar ons land komen als gevolg van afschuwelijke oorlogen in het Midden-Oosten en Centraal Afrika. Het is onvermijdelijk dat dit gaat gebeuren. Daarom  moeten wij goed voorbereid zijn als de vraag voor opvang komt. GroenLinks vindt het belangrijk dat op initiatief van de gemeenteraad er een maatschappelijk dialoog komt over opvang van vluchtelingen. Dit moet nu snel plaats vinden.
 
Armoedebeleid

Ook in onze gemeenten zijn er nog steeds gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven. Dit is erg slecht. Wij willen dat het college maatregelen gaat nemen om te zorgen dat dit niet meer voor komt.

Auvergnepolder

GroenLinks wil niet dat de Auvergnepolder veranderd wordt in een bedrijventerrein. Wij zien deze polder als een groene buffer ter bescherming van de daarnaast gelegen Princesseplaat (een belangrijk natuur en vogelgebied met de hoogst beschermende status) maar ook als groene buffer tussen industrie en woongebieden. Er zijn nog genoeg mogelijkheden in onze regio op de bestaande bedrijventerreinen. Daar kan op basis van regionale afspraken invulling worden gegeven.

Bibliotheek

Zoals het er nu naar uit ziet zal de bibliotheek fors moeten bezuinigen. Een bedrag van 3,5 ton is genoemd. Terwijl bibliotheek de afgelopen jaren al forse bezuinigingen te heeft verwerken gehad. Een bezuiniging van 3,5 ton betekent een vermindering van de subsidie met 30%. Dit heeft niet alleen forse gevolgen voor het personeel,  maar ook voor de dienstverlening. Het kan niet anders of de locatie Halsteren moet worden gesloten. Er is dan nog één vestiging in onze gemeente over.

GroenLinks vindt de bibliotheek een basisvoorziening voor onze samenleving. Het helpt mensen te participeren, draagt bij aan  educatie, communicatie, stimuleren van lezen en is een plaats van ontmoeting.
Door deze bezuiniging komt dit onder grote druk te staan en zorgt voor verschraling van het aanbod. Wij zijn tegen deze bezuiniging.

Ook GroenLinks vindt dat een organisatie, die subsidie krijgt en een maatschappelijke opdracht heeft, verantwoord met de subsidiegelden moet omgaan en dat geld effectief en efficiënt moet gebruiken. Dus ook de bibliotheek. Het is een moderne organisatie die inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen en hedendaagse vragen van de klanten.

Kerncentrales Doel

In onze achtertuin staan de kerncentrales van Doel waar  de  laatst tijd verschillende incidenten rondom veiligheid hebben plaats gevonden: scheurtjes in een reactorvat, sabotage en een ontploffing. Daar maken wij ons grote zorgen om.

Een ramp met een kerncentrale zoals die in Japan of Tsjernobyl, laat op tragische wijze zien dat er grote veiligheidsrisico’s aan kernenergie kleven. De kans op een ongeluk is relatief klein, maar als het echt mis gaat zijn de gevolgen niet te overzien. Ook voor Bergen op Zoom en onze regio. Wij willen inspraak over de toekomst van de kerncentrales van Doel, deze mogelijkheid is internationaal afgesproken en moet gebeuren. Dat moet Bergen op Zoom duidelijk laten weten aan België en aan ons kabinet. GroenLinks is tegen atoomstroom en vindt dat Doel gesloten  moet worden. Net als alle andere kerncentrales. Er zijn genoeg duurzame alternatieven.

Fotobijschrift: De afdeling van GroenLinks in Bergen op Zoom, tijdens de manifestatie 'Vluchtelingen Welkom' van zaterdag 7 november. In het midden staat fractievoorzitter Peter van den Ouden, met links naast hem duoraadslid Corry Damen. Dit tweetal vormt de fractie van GroenLinks in de Bergse gemeenteraad. (Foto: Han Verbeem)