Grootste deel Bergenaren akkoord met opvang vluchtelingen

BERGEN OP ZOOM – De gemeente raadpleegt vrij geregeld een burgerpanel om een duidelijk idee te krijgen van hoe de inwoners over zeer uiteenlopende onderwerpen denken. Onlangs hebben 2500 Bergenaren zich op diezelfde wijze uit kunnen spreken over de opvang van vluchtelingen. Er is daanaast nog een aparte digitale steekproef gehouden. De percentages lopen uiteen maar in beide metingen is de meerderheid voor opvang.

Het burgerpanel spreekt zich het duidelijkst uit voor opvang, met 62 procent. In de andere peiling is dat 55. Daarnaast leven er ook volop zorgen. De drie belangsrijkste zijn een gebrek aan woningen, angst voor overlast en onveiligheid en als derde de culturele verschillen. Ook vraagt een vrij groot aantal mensen (15 procent) zich af of de vluchtelingen wel echt hulpbehoevend zijn. Bij de vraag aan inwoners of ze zelf bij zouden willen dragen aan de opvang (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) gaf 22 procent aan hier voor open te staan. In de andere meting was dat zelfs 36 procent. Dat het onderwerp mensen bezig houdt, is nu ook officieel vastgelegd. Nog geen kwart van de ondervraagden gaf aan het amper of niet te volgen.

Voor extra opvang, zoals de gemeente geregeld opwerpt, is minder animo. Het burgerpanel komt dan op bijna een kwart ja-stemmers uit,de andere peiling blijft steken op 17 procent.