Grote thema’s in nieuwjaarstoespraak burgemeester

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft burgemeester Frank Petter grote thema’s aangehaald. Wat met enkele sombere constateringen begon, eindigde gelukkig wat vrolijker. We vatten zijn woorden deze keer niet samen. Lees hieronder de hele speech.

Jonathan Holslag, Vlaams historicus en politicoloog, schreef onlangs het vuistdikke boek ‘Vrede en Oorlog’, over de geschiedenis van de grote wereldrijken. Zijn conclusie is dat vrede niet vanzelfsprekend is, ja zelfs door de internationale ontwikkelingen wordt bedreigd. Eigenlijk werd het ons met de aanslag op de vlucht MH17 duidelijk. Internationaal gaat het niet om een ver van m’n bed show. Dachten we tot voor kort dat economische samenwerking en uitbreiding van het westerse economische systeem de vrede zouden waarborgen en onze manier van leven tot de uithoeken van de aarde zou doen uitrollen, nu zijn er kamervragen over Chinese software voor overheidstaken en verschijnen er artikelen in de krant waarom we opeens geen Huawei telefoons meer mogen gebruiken van de FBI. Nu denkt u: we staan hier toch op een nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Bergen op Zoom?
 
Het is waar, 2018 is een succesjaar geweest; ook voor onze gemeente. Het gaat steeds meer mensen goed. De werkeloosheid daalde, het bedrijfsleven floreert en ook in onze regio zal die stijgende lijn zich naar verwachting verder doorzetten. De drie economische topsectoren: maintenance, logistiek en biobased/agrofood doen het uitstekend op en rond de Brabantse Wal. Er liggen veel kansen voor ons als gemeentebestuur – samen met onderwijs en ondernemers – om de economie en de werkgelegenheid verder te laten toenemen. We hebben inderdaad economisch de wind mee.
 
Waarom dan die toespraak met een sombere, bijna onheilsboodschap, beginnen? Omdat het ook een tijd is van onrust. Niet alleen internationaal, maar ook in Nederland. Wij hebben daar dus ook mee te maken. Groepen sluiten zich steeds meer op in eigen ’bubbles’. De Gele Hesjes, de vreselijke discussies over Zwarte Piet en Christelijke feestdagen maken ons bezorgd. Niet in de eerste plaats om de inhoud van de discussie, maar vooral om de manier waarop mensen met elkaar omgaan; niet meer met elkaar van gedachten wisselen, maar gedachten op willen dringen. De Deense denker Soren Kierkegaard schreef ooit: “mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken, waar ze zelden gebruik van maken”. En zo is het maar net. Er worden nauwelijks nog vragen gesteld, alleen posities ingenomen. Hoe nijpender het probleem is, hoe weliger de ondoordachte meningenbrij groeit. Mijn radio en TV worden dagelijks gevuld met gelijk-hebbers en de roeptoeters op  social media worden vaak klakkeloos gevolgd, waardoor mensen nodeloos beschadigd raken. We hebben dus het nodige te doen.
1. Om te beginnen het fundament waarop onze Bergse samenleving gebouwd is en waar we twee keer per jaar in oktober en in mei bij stilstaan. De dreiging van een aanslag op onze vrijheid moet niet alleen met wapens weerstaan worden. Natuurlijk, meer vliegtuigen en tanks zijn belangrijk. Maar meer dan dat gaat het er om, samen met onder andere Woensdrecht, Steenbergen en de Canadezen, het herdenken van de gevallenen en de viering van onze bevrijding op een aansprekende manier te laten plaatsvinden. Aan-sprekend voor jong en oud. Het afgelopen jaar mochten we tijdens de Canadays Lecture luisteren naar generaal b.d. Peter van Uhm, oud commandant der strijdkrachten: Hij hield zijn gehoor –waaronder veel jongeren- voor: “niet dat je valt, maar hoe je weer opstaat is belangrijk”. Vanuit zijn persoonlijke ervaring wist hij als geen ander wat dat betekent. Daarom bouwen we aan het bezoekerscentrum, waar je – door de architectuur- bijna letterlijk de bevochten vrijheid kunt ervaren; welke prijs voor die vrijheid is betaald. Zo zullen we op de Brabantse Wal de herinnering levend houden en daarmee het bewustzijn en de weerbaarheid van komende generaties versterken.
 
2. Een ander belangrijk fundament voor onze vrijheid is ons democratisch bestel.  Afgelopen verkiezingen is maar weer eens gebleken hoe belangrijk een nauwgezette telling en controle van de uitgebrachte stemmen is. Binnenkort zal er met de raad worden gesproken over de verbeterpunten. Ook landelijk hebben we hier aandacht voor gevraagd en worden we betrokken bij verbeterprocessen. Intussen wil ik mijn grote waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die zich inzetten om de verkiezingen plaats te laten vinden. Komend jaar zijn er weer belangrijke verkiezingen voor de waterschappen, de provincie en Europa. Met elkaar gaan wij als politiek er alles aan doen om de opkomst te vergroten.  Als bestuur van deze gemeente willen wij –raad en college- nog nadrukkelijker u opzoeken in de besluitvormingsprocessen.
Ik ben trots op dit bestuur waar ondermijning geen kans krijgt en waar naast alle politieke tegenstellingen toch ook die grote saamhorigheid voelbaar is; juist ook op momenten dat het er op aan komt. Het college is met veel enthousiasme en een goede teamspirit begonnen aan een nieuwe bestuursperiode. Natuurlijk missen we Arjan van der  Weegen. Juist hij heeft aan de wieg gestaan van het coalitieakkoord. En we hebben afgelopen jaar  een nieuwe gemeentesecretaris begroet. Heel nadrukkelijk wil hij zijn netwerk in en buiten deze gemeente opbouwen. Dus beste mensen, na mijn toespraak: daar staat ie!
 
3. Eigenlijk noemde ik ook al een ander belangrijk punt: het contact met onze burgers. Aan het begin van mijn toespraak had ik het over de ‘bubbles’ waar we in leven. We moeten er voor zorgen dat wijken, maar ook de zaal van de gemeenteraad en het stadskantoor geen afzonderlijke ‘bubbles’ gaan worden. Meer specifiek heb ik het over het wijkgerichte werken. Samen met de verantwoordelijke wethouders en medewerkers van de gemeente, zoeken we actief de verbinding met de inwoners om de leefbaarheid te verbeteren. Ik wil de bewoners van de Vlierstraat bedanken voor hun gastvrijheid en de moeite die ze nemen om het sociale klimaat in hun straat te verbeteren. Rond de jaarwisseling zijn er in het verleden ook in andere wijken succesvolle initiatieven genomen. Ik wil vandaag ook de jongeren van de Flying teams noemen. Zij nemen de jongeren in de buurt mee op sleeptouw naar een samenleving waarin iedereen telt! (applaus)
 
4.  Een vierde manier waarop wij hier in Bergen op Zoom en in de regio werken aan onze toekomst in vrede is door de nieuwe circulaire economie. We moeten af van het infuus van fossiele grondstoffen, minder afhankelijk van mondiale ontwikkelingen en toe naar een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. À propos: ik heb eergisteren mijn zesde kleinkind mogen begroeten en dan besef je weer hoe kwetsbaar de toekomst is. Ook in dat opzicht moeten wij een zeepbel doorprikken. We zijn op de goede weg: de green chemistry campus bouwt verder uit en door. De innovatieve cross-over met landbouw en voedsel kan worden gemaakt. 
 
5. Tot slot: we kunnen het alleen samen. Zoals menig nieuwjaarstoespraak heeft ook mijn verhaal een hoog maïzena-gehalte. Maar soms moet je de dingen bij naam noemen. U, jij, wij: we moeten samen pal staan voor onze vrijheid en daaraan blijven werken. En vanuit die gezamenlijkheid trekken wij de cirkels steeds wijder. Het is niet voor niets dat Brabant Stoet hier haar vertrekpunt heeft gevonden.  Het is niet voor niets dat carnaval en vastenavend ons leren relativeren en terug te keren naar de essentie. En Harmonie wachtpost 13 XXL maakt, op uitnodiging van de Commissaris van de Koning, aanstaande donderdag haar opwachting bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie, om het herdenkings- en bevrijdingsjaar 2019-2020 te markeren.  Als gemeente kijken we ook om ons heen: ik was zelf op de nieuwjaarsbijeenkomsten van Woensdrecht en Roosendaal. Je voelt en hoort dat ook daar door mijn collegae de nadruk wordt gelegd op “samen”.  Collega Niederer zei: “we weten dat we groot moeten denken. De concurrent zit niet 15 kilometer verderop, maar 500 kilometer. Niet in Halsteren, maar in Hamburg”. Aanvankelijk dacht ik dat dat het enige was wat hij over de samenwerking met onze gemeente te zeggen had. Maar nee,  een andere bezoeker van de receptie zei: “hij begon met Bergen op Zoom in zijn toespraak”. Ik heb het nagelezen en inderdaad, zijn speech begon met de woorden: “Krap(b) hebben we ons feestjaar 2018 achter de rug………”. Toch mooi om zo de samenwerking te benadrukken! Namens het bestuur van onze mooie gemeente wens ik u alle goeds voor het nieuwe jaar!
 

Erepenning

Na deze verhandeling vroeg de burgervader nog iets langer de volledige aandacht van de aanwezigen. Hij had nog een bijzondere mededeling te doen. Bergenaar Ferd Quick kreeg de Erepenning van de Gemeente Bergen op Zoom overhandigd, voor een flinke waslijst aan verdiensten. Daar lees je hier meer over.