Gunnen nieuw ov-contract West-Brabant aan vervoerder in gang gezet

De provincie heeft het proces om een vervoerder te contracteren voor de nieuwe ov-concessie West-Brabant in gang gezet. Dat is gebeurd door het voorlopige programma van eisen te publiceren. Hierin staat waaraan de nieuwe vervoerder moet voldoen om bussen in Breda en omstreken te mogen laten rijden in de periode 2025-2035.

De provincie is verantwoordelijk voor de ov-concessies in Brabant, verdeeld over drie gebieden: Zuidoost-Brabant, Oost-Brabant en West-Brabant. Aan deze drie concessies samen draagt de provincie nu jaarlijks zo’n 90 miljoen euro bij. In West-Brabant rijden momenteel bussen van Arriva. De oorspronkelijke concessieperiode liep tot 2023, maar vanwege corona is dit met twee jaar verlengd. Met het aflopen van de huidige concessieperiode voor West-Brabant in juli 2025 moet de komende tijd een openbare aanbesteding plaatsvinden.

Iedere openbare aanbesteding van een ov-concessie begint met een ontwerpprogramma van eisen. Daarin staan de uitgangspunten voor efficiënt en aantrekkelijk openbaar vervoer voor reizigers. Zo stelt de provincie duidelijke eisen aan onder andere het materiaal, frequentie, service, tarieven en de veiligheid. Gedeputeerde Staten hebben onlangs dit voorlopige programma van eisen vastgesteld. Als voorbereiding op de nieuwe concessieperiode heeft de provincie eerder al andere stappen gezet zoals de aankoop van grond nabij het centraal station in Breda. Daar staat in 2025 een nieuwe remise voor West-Brabant met de mogelijkheid om zero-emissie bussen elektrisch op te laden.

‘Toekomstvast netwerk van buslijnen’

Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen ziet veel kansen. “Het uitgangspunt voor de nieuwe concessie is een toekomstvast netwerk van buslijnen dat wordt uitgebouwd in de tien jaar dat de concessie duurt. Het buslijnennet is het belangrijkste onderdeel van gedeelde mobiliteit in de regio, waarop bijvoorbeeld flexvervoer en deelmobiliteit aansluiten zodat er meer mogelijkheden voor de reizigers komen. Verder vragen we van de vervoerder zero emissie openbaar vervoer. Zo levert de concessie ook een bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en stikstof.”

De komende zes weken kunnen potentiële vervoerders, gemeenten, reizigersorganisaties en andere belanghebbenden op het voorlopige programma van eisen reageren. Deze reacties worden door de provincie gebundeld en leiden mogelijk tot aanpassingen. De reacties, een toelichting van Gedeputeerde Staten en het definitieve programma van eisen worden op 31 januari 2023 gepubliceerd. Daarna wordt de aanbesteding opengesteld en kunnen geïnteresseerde vervoerders inschrijven waarna de gunning volgt.

Meer informatie over de ov-concessie West-Brabant en het ontwerpprogramma van eisen is te vinden op www.brabant.nl/ovwestbrabant