Halsterseweg-Noord in 2020 op de schop

Uiterlijk in 2020 moeten de werkzaamheden aan de Halsterseweg-Noord beginnen, zo heeft de Bergse gemeenteraad dinsdagavond besloten door unaniem een VVD-motie aan te nemen. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Esbens)

BERGEN OP ZOOM – De VVD wil, dat volgend jaar 'de schop in de grond gaat' voor de herinrichting van de Halsterseweg-Noord. De liberalen dienen dinsdagavond tijdens de behandeling van het Eerste Concernbericht 2019 een motie in, die steun van overige raadsleden krijgt. Raadslid Joost Palst noemt de gebrekkige verkeersveiligheid als één van de redenen om haast te maken. Door de financiële positie van de gemeente wordt het dit jaar 'lastig om grote investeringen te doen' maar volgend jaar zou de knoop volgens de liberalen wel doorgehakt moeten worden. Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

Zo zou het college 'op voortvarende wijze' in overleg moeten gaan met omwonenden om het vastgelopen overleg vlot te trekken. Meino Dam (Lijst Linssen) steunt de motie, maar merkt op dat de VVD "de kaken stijf op elkaar heeft gehouden bij de informatiebijeenkomsten". Waar Lijst Linssen en PvdA het afgelopen jaar voortdurend de bewoners heeft gehoord en hun bezorgdheid heeft aangehoord, bleef de VVD afwezig – stelt Dam. "Misschien had deze partij beter eerder naar ons kunnen luisteren, dan was deze motie niet nodig geweest", stelt het raadslid in scherpe bewoordingen. Ook Van Aken (PvdA) zegt "verrast te zijn door deze motie" maar staat desalniettemin volledig achter de inhoud. "We zullen deze dan ook steunen." Pals laat zich echter niet uit het veld slaan: "Dank u wel voor de steun aan onze motie, heer Dam. En ook wij hebben het afgelopen jaar aandacht voor de Halsterseweg-Noord gevraagd. Laten we er vooral geen borstklopperij van maken", zo merkt hij droogjes op.

Knopen doorhakken

"Het is verschrikkelijk dat de herinrichting al zo lang duurt", zegt Corry Damen (GroenLinks). Er moet zo snel mogelijk een raadsvoorstel komen om knopen door te hakken over de verschillen van inzichten – zoals ook in de motie staat.  Andere fracties zijn wat terughoudender. "We vinden het een mooie motie maar hikken toch wat tegen de financiën aan", zegt Carinne Elion-Valter (D66). Ook CDA-woordvoerder Hans-Peter Verroen had de motie "graag willen mede-indienen" maar vraagt zich af of 2020 een haalbaar jaartal is. Uiteindelijk gaan echter ook de twijfelaars overstag.

Reactie college

Wethouder Patrick van der Velden wijt de vertragingen aan de veranderde inspraak met omwonenden, waarbij uiteindelijk een nieuwe klankbordgroep is samengesteld. "Ik vind het een sympatieke motie en zie ik als een oproep om een beetje vaart te maken", zo belooft hij de indieners. Wel houdt Van der Velden een slag om de arm over 2020, want in een eerdere fase had hij al gemeld dat het voornemen is om in het laatste kwartaal van 2020 kan beginnen. "Maar dan moet wel duidelijkheid zijn over de aanbesteding en het ontwerp."