Halt krijgt 10.000 euro subsidie voor voorlichtingscampagne scholen

Met de voorlichtingsbijeenkomsten van Halt op scholen moet voorkomen worden dat minderjarigen in een neerwaartse spiraal belanden van grensoverschrijdend gedrag en jeugdcriminaliteit. (Foto: Pixabay / Marit)

BERGEN OP ZOOM – Het college van B&W heeft de subsidie voor Bureau Halt voor 2020 vastgesteld. Aan Halt zal voor komend jaar een bedrag van €10.540 beschikbaar worden gesteld. Aan de subsidieverstrekking zit wel een aantal voorwaarden vast, zo laat wethouder Jacobs woensdag weten. Zo moeten in 2020 minimaal 34 voorlichtingsbijeenkomsten worden gegeven aan de groepen 7 en 8 van de basisschool en klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Dit volgens de methode: ‘je hebt een keuze’. 

De scholen kunnen daarbij kiezen uit de volgende thema’s: (jeugd)criminaliteit, normen en waarden, invloed van de groep, gevolgen van gedrag, online veiligheid, overlast en respect en Veilige publieke taak. Van het subsidiebedrag wordt ook een deel gereserveerd voor maatwerkuren naar aanleiding van incidenten of actualiteit bij scholen.

Doelstellingen Bureau Halt

Bij grensoverschrijdend gedrag, (online) pesten en schoolverzuim onder minderjarigen heeft Bureau Halt een passende aanpak. Daarnaast verzorgt Halt voorlichtingen voor leerlingen over grensoverschrijdend gedrag en (jeugd)criminaliteit. Door direct en op een grondige manier in te grijpen, voorkomt Halt dat gedrag van kwaad tot erger wordt. De Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij.