Heffing reclamebelasting op de helling

BERGEN OP ZOOM – Om kosten te besparen besteden gemeenten wel eens diensten uit. Dat geldt onder meer voor de heffing van reclamebelasting. De daarvoor opgestelde regels zorgden echter te vaak voor onrust en heffingen bij instellingen en zelfs verenigingen waar dat niet de bedoeling was. Het college van B&W stelt daarom een wijziging in de verordening voor.

De Belastingsamenwerking West-Brabant heeft een uitvoerende taak en richt zich daarbij op de 'spelregels' zoals gemeenten die aanleveren. Zo kon het gebeuren dat ook scholen en zelfs een bouwclub een aanslag kregen voor reclamebelasting, bijvoorbeeld omdat ze een bord met hun naam aan de gevel hadden hangen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling aldus burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom. Daarom krijgt de gemeenteraad een aanpassing voorgelegd van de 'Vertordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting 2016'.

Wethouder Ad Coppens: "Het is fijn dat we het nu al kunnen repareren. Dat scheelt aanslagen die teruggedraaid moeten worden later in het jaar. Zo besparen we personele kosten en een hoop onrust." Het is de bedoeling dat de aanpassing met terugwerkende kracht geldt voor instellingen en organisaties die als uitzonderingen op de heffingsregeling worden aangemerkt.