Help je mee blauwalgen te voorkomen in de Kleine Melanen?

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Bergen op Zoom hebben samengewerkt om de kwaliteit van het water in de Kleine Melanen te verbeteren en blauwalgen te bestrijden. De afgelopen jaren is er gebaggerd, is de waterbodem afgedekt met een schone zandlaag, zijn oevers opnieuw ingericht en zijn er vissen verwijderd. Daarnaast is ervoor gezorgd dat het regenwater uit de omliggende wijken wordt omgeleid. Ten slotte is er een speciale kleilaag aangelegd op de bodem om de algengroei minimale kans te geven.

Nu alle maatregelen zijn uitgevoerd, zijn de voorwaarden voor een gezond en divers waterleven sterk verbeterd. Het waterleven en de plantengroei kunnen zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen. Om dit, en minder kans op blauwalgen, te bevorderen is het belangrijk dat er weinig voedingsstoffen in de plas komen. Hiervoor is medewerking van buurtbewoners nodig. Daarom organiseren het waterschap en de gemeente twee activiteiten om buurtbewoners te betrekken bij het thema blauwalgen. 

Blauwalgenmiddag 5 juni

Tijdens een middag bij de Kleine Melanen komen buurtbewoners meer te weten over blauwalgen en hoe zij kunnen helpen. Er zijn verschillende activiteiten met gratis deelname.

Datum en tijd: Woensdag 5 juni van14.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: Kleine Melanen (Melanendreef, Bergen op Zoom)

Activiteiten:

 • Uitleg over het onderzoek naar voorkoming van blauwalgen
 • Wat kan ik doen om te helpen blauwalg te voorkomen?
 • Hengelsportvereniging De Rietvoorn – de huidige manier van het sportvissen; het gebruik van aas en
  lokvoer om de vis op je visstek te kunnen krijgen en houden
 • Springkussen
 • Samen met het Waterschap waterdiertjes vangen en bekijken
 • Saver is aanwezig met een grondstoffenbus en de poepquad

Avondwandeling blauwalgen 12 juni

Tijdens een wandeling om de Kleine Melanen nemen we de buurtbewoners mee in de situatie voor, tijdens en na het onderzoek in 2018 en bespreken we samen de mogelijkheden om het water schoon te houden.

Datum en tijd: Woensdag 12 juni van19.30 uur tot 21.30 uur

Locatie: Wijkcentrum de Moerkens (Kapitelstraat 21, Bergen op Zoom)

Programma:

 • 19.30 uur: Inloop bij de Moerkens
 • 20.00 uur: Start avondwandeling met Guido Waajen (Waterschap Brabantse Delta)
 • 21.30 uur: Einde avondwandeling bij de Moerkens voor hapje en drankje