Herdenkingsprogramma 2017: ‘Jongeren laat je zien!’

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – In samenwerking met de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, de provincie Zeeland, de Koninklijke Luchtmacht en de Canadese Ambassade, organiseert de gemeente Bergen op Zoom het herdenkingsprogramma 2017. In aanloop naar het lustrumjaar 2019, met veel aandacht voor 75 jaar leven in vrede en vrijheid, wordt extra werk gemaakt van het herdenkingsprogramma. Doel is jongeren meer te betrekken. "Het is belangrijk dat jongeren het stokje van het waarborgen van onze vrijheid overnemen", volgens Frans de Vos, voorzitter van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal.

Eerder heeft burgemeester Petter het initiatief genomen om samen met de scholen in de regio toe te werken naar meer betrokkenheid van jongeren. Frans de Vos: "Van harte nodig ik jongeren uit zich te laten zien tijdens de aankomende plechtigheden. Ik ben daar hoopvol over, omdat jongeren nauw betrokken zijn bij Canadays Lecture en leerlingen van Basisschool Sancta Maria deelnemen aan de plechtigheden op 22 en 27 oktober." 

Programma

21 oktober, Canadays Lecture Wandeltocht:

Studenten van leerbedrijf Zinc. Events & Leisure organiseren, voorafgaand aan Canadays Lecture, de eerste editie van de Canadays Lecture Wandeltocht. Tijdens deze tocht worden borden meegedragen van plaatsnamen waar Canadese soldaten vandaan kwamen, die hier op de Canadese Begraafplaats begraven liggen. De wandeltocht start om 18.30 uur ter hoogte van RSG ’t Rijks. De route voert langs een aantal plekken die verbonden zijn met de Tweede Wereldoorlog. De volgende route wordt afgelegd: Zoomdam, Noordzijde Zoom, Buitenvest, Bredasestraat, Lange Parkstraat, Arnoldus Asselbergsstraat, Wouwsestraat, Zuivelplein, Thaliaplein, Kerkstraat, Gertrudiskerk.  Iedereen is van harte uitgenodigd mee te lopen en een bord te dragen.

Canadays Lecture:

Aansluitend op de wandeling, gaan om 19.30 uur aan de Kerkstraat de deuren van de Sint-Gertrudiskerk open. Daar vangt om 20.00 uur Canadays Lecture aan. Deze editie wordt voor een belangrijk deel ingevuld door jongeren. Zij verzorgen lezingen, voordrachten en optredens. Daarnaast is generaal b.d. Ton van Loon, in 2006-2007 bevelhebber van de ISAF-troepen in Afghanistan, bereid gevonden een lezing te verzorgen. Het belooft een interessant programma te worden voor jong en oud. De lecture is vrij toegankelijk.

22 oktober, herdenkingsprogramma:

De dag begint om 09.30 uur met een oecumenische herdenkingsdienst in de Sint-Gertrudiskerk. De dienst wordt opgeluisterd door Hortus Musicus Religiosus.

Aansluitend aan de kerkdienst start om 11.00 uur op de Canadese Begraafplaats aan de Ruytershoveweg de herdenking. Tijdens deze Memorial Day of Canada worden, in aanwezigheid van hoge diplomaten uit binnen- en buitenland, alle Canadese soldaten herdacht die in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen.

Samen met Canada vindt het gemeentebestuur het  belangrijk dat we ons blijven herinneren dat onze vrijheid zwaar is bevochten en aan veel mensen het leven heeft gekost.

Dit is belangrijk voor de oudere maar zeker ook voor de jongere generaties. Daarom is iedereen, maar jongeren en kinderen in het bijzonder, van harte welkom bij de indrukwekkende herdenkingsplechtigheid.

27 oktober, herdenkingsprogramma:

Traditiegetrouw is dit de dag waarop we stilstaan bij de bevrijding van Bergen op Zoom. Om 10.00 uur start op die dag de herdenking op de Britse Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg. Daarop volgend vindt een herdenking plaats bij het Bevrijdingsmonument op het Arnoldus Asselbergsplantsoen en daarna bij de herinneringsplaquettes op het Thaliaplein. De ochtend wordt afgesloten met koffie/thee bij Theater De Maagd.

Naar de herdenkingsplekken rijdt een bus. De bus vertrekt om 09.30 uur vanaf Plein 13. Het aantal plaatsen is beperkt. Op de herdenkingsplaatsen is er voor iedereen op afroep gelegenheid tot het leggen van bloemen.