Herdenkingssteen markeert de dijkdoorbraken van 1953

Op de foto, vlnr: Kees de Jonge, Evert Weys, Nelly Nefs, Hein van Stokkom, Koos Hage. (Foto: Han Verbeem)

HALSTEREN – Zesenzestig jaar geleden is het inmiddels, dat het zuidwesten van Nederland getroffen werd door de stormramp. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 konden de dijken in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland het opgestuwde zeewater niet tegenstaan. In Nederland verloren 1836 mensen in de stormnacht het leven, waarvan 68 in Halsteren en Lepelstraat. Een markeringssteen toont sinds vandaag een kaart van de overstromingsgebieden in West-Brabant, Tholen en Goeree-Overflakkee. Het monument is woensdagochtend onthuld door wethouder Evert Weys, waterschapsbestuurder Kees de Jong, kunstenaar Koos Hage en directeur Hein van Stokkom van het Watersnoodmuseum Ouwerkerk.

Bij de onthulling waren ook getuigen van destijds aanwezig die ingrijpende verhalen vertelden over de stormnacht. "Vader kwam terug uit de polder en vertelde ons: er is niets meer. Alles is weg", zegt een inwoonster van Halsteren met zachte stem. Het water kwam tot aan de dorpskern, niet ver van de Martinuskerk. Het kerkgebouw werd gebruikt om de slachtoffers onder te brengen, het nabijgelegen Raadhuis diende als crisiscentrum. Op een zonnige lentedag als vandaag kan het contrast nauwelijks groter zijn. Weinigen zijn zich tegenwoordig nog bewust van de impact en daarom is het zo belagrijk om de geschiedenis door te vertellen, zegt wethouder Evert Weys.

Bestaand Watersnoodmonument verplaatst

De ronde steen van pakweg anderhalve meter in doorsnee is gemaakt van donkergroen grantiet en staat op een drukbezochte locatie: vlak naast het bestaande Watersnoodkunstwerk. Het bronzen beeld is specaal daarvoor een aantal meters verplaatst.  De komende periode komen er méér van deze regiostenen met daarop de andere getroffen gebieden van de bewuste stormnacht. Tegelijk worden alle stroomgaten, de delen in de dijk waar het water binnenkwam, gemarkeerd met speciale  stenen. Via een nog te lanceren app zijn de stroomgatstenen -96 in totaal- te traceren.

Basaltpaaltjes

Deze markeerpunten bestaan uit achzijdige basaltpaaltjes, voorzien van een herkenningscode. Het plaatsen van zo'n paaltje is nog niet zo eenvoudig, want daarvoor is medewerking van het waterschap nodig. "De dijken zijn heilig voor ons", aldus Kees de Jonge. Hij is in het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta verantwoordelijk voor het dijkbeheer. Desalniettemin is zijn bestuur van harte bereid mee te werken aan het project, dat een initiatief is van de procvinciale waternetwerkorganisatie Waterpoort Werkt. "Hier heeft in 1953 het dijkbeheer gefaald. Dit mag nóóit meer gebeuren."