Hertelling: vele tientallen stemmen waren toegewezen aan de verkeerde kandidaten

Foto: Pixabay/Ulleo

BERGEN OP ZOOM – De hertelling van de stemmen zorgt niet alleen voor de verschuiving van een zetel. Wie de uitslagen per kandidaat en per stembureau bekijkt, ziet opmerkelijke verschillen. Al met al gaat het om vele tientallen stemmen die aan verkeerde kandidaten zijn toebedeeld. Soms gaat het om enkele stemmen per kandidaat, in andere gevallen aanmerkelijk meer. De meest opmerkelijke verschillen zijn bij een aantal kandidaten van GBWP te zien.

Zo behaalde Aydin Akkaya (GBWP, kandidaat nummer 4) geen 391 maar 'slechts' 364 voorkeursstemmen. Het verschil van 27 stemmen is te wijten aan een fout bij het stemlokaal in wijkcentrum Bergse Plaat. Daar had Akkaya geen 30 maar slechts 3 stemmen behaald. Ironisch genoeg is GBWP door dit tekort de 10e zetel misgelopen, die nu naar het CDA is gegaan. Ook GBWP-kandidaten Conny Corstanje (kandidaat 16) en Jessy van Hooijdonk (kandidaat 17) zagen forse verschillen na de gecorrigeerde stembusuitslag. Corstanje zou aanvankelijk 79 stemmen behaald hebben, maar kwam na hertelling niet verder dan 17. Van Hooijdonk had er 72 maar komt nu uit op 135. Hier ligt de fout bij stemlokaal 't Weike in Lepelstraat. Bij de eerste telling behaalde Van Hooijdonk bij dit stembureau nul stemmen, terwijl Corstanje er 62 bijgeschreven kreeg. Na hertelling werden de verhoudingen vrijwel omgedraaid: Corstanje komt bij 't Weike uit op nul, terwijl Van Hooijdonk in dit stembureau er uiteindelijk 61 heeft.

Tientallen kandidaten

Daarnaast zijn er nog tal van andere kandidaten die na hertelling een andere uitslag krijgen, al gaat het hier om minder grote verschillen. Zo is inderdaad gebleken, dat de twee stemmen van PvdA-kandidaat Daan Withagen (nummer 15) bij de Brandweerkazerne in Halsteren ten onrechte niet aan hem zijn toegewezen. Dat is alsnog gecorrigeerd bij de hertelling. Ook de misgelopen stemmen van Lijst Linssen-kandidaat Maikel de Bekker (nummer 10) zijn alsnog op zijn conto bijgeschreven.

Reactie Ton Linssen

Voor politiek klokkenluider Ton Linssen is het grote verschil van in totaal honderden stemmen, reden voor grote zorg en hij noemt de situatie 'zeer ernstig'. In een reactie aan KijkopBergenopZoom.nl laat Linssen weten, dat hij hierover maandagmorgen nog contact heeft gehad met burgemeester Petter. Die zou zelfs bij de politicus thuis zijn geweest om met hem hierover te spreken. Als het aan Linssen ligt, blijft het niet bij praten alleen. Hij beweert gigantische tegendruk te hebben ondervonden en de politiek voorman van Lijlst Linssen heeft sterke aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij zegt hier nu nog niet op in te kunnen gaan. Wordt vervolgd…