Het einde van een tijdperk… de Voorzienigheidskerk verdwijnt

Alleen de kerktoren staat nog overeind, de rest van het gebouw is al grotendeels onder de slopershamer gevallen. Over enkele maanden is er alleen nog een groene vlakte te zien. (Foto: Maarten van 't Hof)

BERGEN OP ZOOM – Meer dan een halve eeuw bepaalde dit gebouw de 'skyline' van Oost: de RK kerk van de Goddelijke Voorzienigheid. Nu valt het onder de slopershamer; alleen een fragment van het monumentale glas-in-lood venster is gered van de ondergang. Als over enkele maanden de laatste brokstukken zijn afgevoerd, is het letterlijk 'zand erover'. De grond blijft vooralsnog eigendom van het bisdom; de verwachting is dat er op termijn huizen gebouwd gaan worden, zoals nu al gebeurt aan de overkant van de straat in het plangebied 'Groene Gordijn' (de voormalige Kort Heyligerskazerne).

Tot 1960 was het gebied van wijk Oost nog onbebouwd, met weilanden en heidelandschappen. Met de ontwikkeling van de toenmalige nieuwbouwwijk en de aanleg van de Van Heelulaan kwam ook de behoefte aan een nieuwe rooms-katholieke parochie. De 'bouwpastoor' was J. Boumans; er werd gekozen voor een modern ontwerp van de Rotterdamse architecht Harry Nefkens. Het duurde nog tot 1963 voordat met de bouw van de Voorzienigheidskerk begonnen kon worden; het bisdom vond het ontwerp aanvankelijk té gewaagd maar keurde de plannen uiteindelijk toch goed. De eerste steen is gelegd op 22 september 1963 en ruim een jaar later was het kerkgebouw klaar. De inwijding was op 29 november 1964. In 1967 en in 1975 zijn delen van de kerk gewijzigd, waaronder de sacristieruimte.

Zaaltje onder de kerk

Het kerkgebouw was voor die tijd zeer vernieuwend en beschikte over een eigen crèche, waar peuters terrecht konden tijdens de gebedsdiensten. De feestzaal onder het gebouw (beter bekend als de 'Hades') werd verhuurd voor communiefeesten, bruiloften en jubilea. Het was vanwege de lage huurkosten een gewilde feestlocatie.