Het is nu zeker: stemmen worden herteld

BERGEN OP ZOOM – De kogel is door de kerk. De gemeente heeft laten weten dat alle stemmen van afgelopen woensdag herteld gaan worden. Er wordt desnoods een heel weekend de tijd voor genomen. Daarmee is voor Ton Linssen de kous niet af.

Na meldingen van zowel Lijst Linssen als de PvdA heeft burgemeester Frank Petter niet anders kunnen besluiten dan dat alle stemmen herteld worden. Afgelopen woensdag zijn op twee locaties zijn voor kandidaten van beide partijen minimaal twee uitgebrachte stemmen niet meegeteld, zo is inmiddels gebleken. Reden genoeg om de uitslag in twijfel te trekken. Vrijdagmiddag is daar al mee begonnen.

Gemeentewoordvoerder Erwin Stander meldt dat nog niet duidelijk is wanneer de nieuwe telling afgerond is. Hij belooft dat de nieuwe uitslag zo snel mogelijk bekend wordt gemaakt maar geeft ook aan dat het best ook pas maandag kan worden.

Dossier Lepelstraat

Over de gang van zaken in Lepelstraat is voorlopig het laatste nog niet gezegd. Daar werden een stem voor het CDA en GBWP toegevoegd om de administratie op orde te krijgen, aldus een getuige. Woordvoerder Stander namens de gemeente: "We hebben hierover contact opgenomen met de Kiesraad en die heeft geadviseerd die twee stemmen er uit te halen. dat gaat ook gebeuren."

'Niet betrouwbaar'

Ton Linssen laat het daar niet bij zitten. Hij neemt zijn rol als klokkenluider op en heeft er inmiddels nog een belastend aspect aan toegevoegd. De stemmentellers moesten de definitieve lijst van die locatie met pen ondertekenen. terwijl de uitslag er met potlood op stond. "Dat is niet betrouwbaar", oordeelt hij.

De lijsttrekker is boos en overweegt zelfs de burgemeester mee te nemen in zijn aangifte van valsheid in geschrifte, als die hem niet expliciet helpt en ondersteunt in het ophelderen van de kwestie. "Ik heb een ziekte in de democratie ontdekt en hoor daarbij als raadslid door de burgemeester en de griffie te worden geholpen." Doelend op de uitslag in potlood: "Als Petter dit accepteerrt is dat voor mij meewerken aan het mogelijk maken van valsheid in geschrifte. Daarom heb ik hem een ultimatum gesteld." Vanmiddag is lokaal het onderzoek naar de gang van zaken in Lepelstraat al begonnen, aldus Linssen, door de betrokken vrijwilligers te horen over wat er zou zijn gebeurt.