Het Stadspodium gaat weer van start

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

Samen van Bergen op Zoom en omgeving een fijnere plek maken?

Na een succesvol eerste seizoen Tegenlicht meet-ups in Gebouw-T en Bibliotheek Het Markiezaat komt het Stadspodium terug voor een tweede seizoen! Op donderdag 25 oktober om 19:30 uur is in Gebouw T in Bergen op Zoom de aftrap van dit nieuwe, veelbelovende seizoen.

Het Stadspodium is een werkgroep met gedreven vrijwilligers die streven naar een sterker burgerschap en verbinding tussen burgerinitiatieven. Door een podium te bieden aan inwoners en initiatiefnemers creëert het Stadspodium een plek voor inspiratie, discussie en verdieping. Een plek om een verbonden en gezondere stad te creëren, op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Het is onze ambitie om bestaande initiatieven die door de bewoners zelf zijn opgezet succesvoller te maken. Dit door te helpen om initiateven aan elkaar te verbinden of andere mensen met kennis, inzet of netwerk er aan te verbinden.

Dat klinkt ingewikkeld. Wat doen jullie dan?

Het afgelopen jaar hebben we inspiratie-avonden georganiseerd in Bergen op Zoom. Hierbij hebben we steeds een thema gekozen en een uitzending van VPRO Tegenlicht die daarbij aansloot. Na het bekijken van deze uitzending, zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de ideeën uit deze uitzending en hebben we onderzocht wat we hier lokaal mee kunnen doen om onze eigen samenleving een stukje mooier te kunnen maken. Wij geloven dat je niet hoeft te wachten op overheid of bedrijfsleven, maar dat je zelf als inwoner(s) kleine stapjes kunt maken om een fijnere buurt te krijgen. Niet moeilijk, gewoon doen!

Hoe gaan jullie dat dan doen?

In het eerste seizoen hebben we 6 avonden georganiseerd. In de komende maanden gaan we 3 meet-ups houden, elk met een eigen thema. Nieuw dit seizoen, is dat we dit thema vervolgens een aantal weken ‘vasthouden’: we gaan de bestaande initiatieven en activiteiten die met dit thema te maken hebben, letterlijk een podium geven. Zo gaan we kijken bij het thema rondom duurzaamheid welke mooie dingen er al in onze regio zijn gerealiseerd of waar inwoners nu mee bezig zijn om voor elkaar te krijgen. Aan het einde van deze themaweken, bundelen we alle initiatieven die zijn langsgekomen. Deze verzameling geven we dan weer een duurzame plek voor toekomstig gebruik en inspiratie.

Wanneer gaat dat gebeuren?

Op donderdag 25 oktober om 19:30 uur is in Gebouw T in Bergen op Zoom de aftrap van dit nieuwe, veelbelovende seizoen. Iedereen is welkom, zeker ook alle bezoekers en gasten uit het eerste seizoen. Maar ook iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan een van de drie thema’s van de komende maanden. En natuurlijk iedereen die nieuwsgierig is hoe dit eruit gaat zien en zich wil laten informeren en inspireren!

Dit zijn de thema’s die aan bod komen:

  1. Burgerschap en inclusie – aftrap op donderdagavond 15 november
  2. Ontwikkeling, techniek en onderwijs – aftrap op donderdagavond 17 januari
  3. Groen, natuur en duurzaamheid – aftrap op donderdagavond 28 maart.

Zet deze data dus alvast in je agenda, we komen binnenkort met de locaties en verdere invulling van de avonden en thema’s.

We hopen je te ontmoeten bij de aftrap en bij een van de thema’s!